TRỊ GOUT (GÚT)

Đáng Khâm Phục Lớn Nhất Của Đời Người Là Vươn Lên Sau Khi Ngã

- Hạ Khô Thảo 300g

- Thổ Phục Linh 100g

Trộn chung vào rồi chia làm 10 phần, mỗi ngày sắc 1 phần với 3 chén nước còn lại 7 phân (chén) chia ra uống 2 lần và mỗi ngày uống 2 lít nước, uống 10 ngày. (Bệnh bắt đầu thuyên giảm)

Nghỉ 4 ngày sau đó và trở lại làm y như lần trước và uống 10 ngày nữa bệnh sẽ hết.

Ngụy Vũ

DOWNLOAD MP3

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Khoai tây xào Ẩm Thực Chay
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Lễ an vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bánh bao Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Mì Quảng Ẩm Thực Chay


Khi nào sự sân hận phát sanh thì con người trở thành mù tối.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ