TRỊ GOUT (GÚT)

Lễ Vật Lớn Nhất Của Đời Người Là Khoan Dung

- Hạ Khô Thảo 300g

- Thổ Phục Linh 100g

Trộn chung vào rồi chia làm 10 phần, mỗi ngày sắc 1 phần với 3 chén nước còn lại 7 phân (chén) chia ra uống 2 lần và mỗi ngày uống 2 lít nước, uống 10 ngày. (Bệnh bắt đầu thuyên giảm)

Nghỉ 4 ngày sau đó và trở lại làm y như lần trước và uống 10 ngày nữa bệnh sẽ hết.

Ngụy Vũ
 ۞ Các bài khác ۞
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Đại lễ Vu Lan 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Đại Lễ Phật Đản 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ