THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá
Người Dịch: Hạnh Cơ & Tịnh Kiên

Lời Nói Đầu

Xá Lợi Phất

Mục Kiền Liên

Phú Lâu Na

Tu Bồ Đề

Ca Chiên Diên

Đại Ca Diếp

A Na Luật

Ưu Pa Li

A Nan

La Hầu La

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Kinh Trung Bộ Kinh Sách
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Đạo đức Thơ Thiền
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền


Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng thành Phật.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ