THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ
Người Dịch: Hạnh Cơ & Tịnh Kiên

Lời Nói Đầu

Xá Lợi Phất

Mục Kiền Liên

Phú Lâu Na

Tu Bồ Đề

Ca Chiên Diên

Đại Ca Diếp

A Na Luật

Ưu Pa Li

A Nan

La Hầu La

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Trị đau dạ dày tá tràng Y Học Đông Tây
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ An vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Trị đau lưng Y Học Đông Tây


Người con Phật quyết không làm khổ một ai.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ