THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT

Khiếm Khuyết Lớn Nhất Của Đời Người Là Kém Hiểu Biết
Người Dịch: Hạnh Cơ & Tịnh Kiên

Lời Nói Đầu

Xá Lợi Phất

Mục Kiền Liên

Phú Lâu Na

Tu Bồ Đề

Ca Chiên Diên

Đại Ca Diếp

A Na Luật

Ưu Pa Li

A Nan

La Hầu La

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Nét Cọ Cuộc Đời Thơ Thiền
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Tôi thấy Phật Thơ Thiền


Là Phật tử thì phải luôn tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ