THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti
Người Dịch: Hạnh Cơ & Tịnh Kiên

Lời Nói Đầu

Xá Lợi Phất

Mục Kiền Liên

Phú Lâu Na

Tu Bồ Đề

Ca Chiên Diên

Đại Ca Diếp

A Na Luật

Ưu Pa Li

A Nan

La Hầu La

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Phở Ẩm Thực Chay
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị đau lưng Y Học Đông Tây
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay


Là Phật tử không bon chen đua đòi và làm nô lệ cho dục vọng.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ