Thập Tam Tổ Sư

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng
Người Dịch: Thích Thiền Tâm

Huệ Viễn Đại Sư

Thiện Đạo Đại Sư

Thừa Viễn Đại Sư

Pháp Chiếu Đại Sư

Thiếu Khang Đại Sư

Diên Thọ Đại Sư

Tỉnh Thường Đại Sư

Châu Hoằng Đại Sư

Trí Húc Đại Sư

Hành Sách Đại Sư

Thật Hiền Đại Sư

Tế Tinh Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Trị đau dạ dày tá tràng Y Học Đông Tây
܀ Về thôi Thơ Thiền
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Trăng sáng đầy cõi tâm Thơ Thiền
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách


Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát, ra khỏi vô minh phiền não.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ