Thập Tam Tổ Sư

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chính Mình
Người Dịch: Thích Thiền Tâm

Huệ Viễn Đại Sư

Thiện Đạo Đại Sư

Thừa Viễn Đại Sư

Pháp Chiếu Đại Sư

Thiếu Khang Đại Sư

Diên Thọ Đại Sư

Tỉnh Thường Đại Sư

Châu Hoằng Đại Sư

Trí Húc Đại Sư

Hành Sách Đại Sư

Thật Hiền Đại Sư

Tế Tinh Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây


Phật tử chân chính là những người luôn biết lỗi mình, biết nhận sai và biết sửa lỗi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ