Thập Tam Tổ Sư

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ
Người Dịch: Thích Thiền Tâm

Huệ Viễn Đại Sư

Thiện Đạo Đại Sư

Thừa Viễn Đại Sư

Pháp Chiếu Đại Sư

Thiếu Khang Đại Sư

Diên Thọ Đại Sư

Tỉnh Thường Đại Sư

Châu Hoằng Đại Sư

Trí Húc Đại Sư

Hành Sách Đại Sư

Thật Hiền Đại Sư

Tế Tinh Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Dưa muối xào trứng Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách


Là Phật tử quyết tâm buông bỏ thị phi phải quấy để thân tâm thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ