TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

An Ủi Lớn Nhất Của Đời Người Là Bố Thí
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Đại lễ Phật Đản PL 2558 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Sinh hoạt thiếu nhi 2008 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền


Là Phật tử thì nên ít nói chuyện quấy của người.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ