TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Đại Lễ Phật Đản 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Lễ an vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ