TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Lễ Vật Lớn Nhất Của Đời Người Là Khoan Dung
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trong tầm tay Thơ Thiền
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ