TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Khiếm Khuyết Lớn Nhất Của Đời Người Là Kém Hiểu Biết
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Kinh Sách
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay


Người con Phật luôn tử tế với mọi người, ngay cả những người nhục mạ mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ