TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ