TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Sai lầm Lớn Nhất Của Đời Người Là Đánh Mất Mình
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Đại Lễ Phật Đản 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tôi thấy Phật Thơ Thiền
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ