TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chính Mình
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách


Người con Phật quyết không chạy theo những vui sướng giả tạm của thế gian.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ