TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Tết Nguyên Đán 2008 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Đại Lễ Phật Đản 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách


Khi nào sự sân hận phát sanh thì con người trở thành mù tối.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ