TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Sai lầm Lớn Nhất Của Đời Người Là Đánh Mất Mình
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Trị ho cho trẻ em hiệu quả Y Học Đông Tây
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền


Là Phật tử thì phải luôn nuôi dưỡng tình thương.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ