TÍCH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 1) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Dưa muối xào trứng Ẩm Thực Chay
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay


Tu là tìm Bản Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần tu tập chính là tâm Pháp.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ