GIẤC MƠ SÔNG HẰNG

Huyền thoại giấc mơ Ấn Độ
Đền đài xưa cũ hoang tàn
Đỉnh núi còn in dấu Phật
Hằng hà rót vào thời gian.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Nghe như tiếng gọi sông Hằng
Gió tràn qua miền cát nóng
Đàn bò hoang vào mênh mông.

Ai như dáng Phật quá khứ
Cô đơn qua đoạn rừng già
Cô đơn trên đỉnh Linh Thứu
Cô đơn trong gió mưa sa.

Kìa ai như nàng thôn nữ
Tìm ai - Dâng sữa cứu Người
Bến sông cũ - Người không thấy
Mùa này cát trắng miên man.

Trong mơ bồng bềnh Ấn Độ
Hằng giang dào dạt nước về
Thuyền đưa ta chạm bờ giác
Còn lại ai chốn sơn khê.

Bóng sông con đường mây trắng
Tan vào muôn cõi hư vô
Ngàn năm Hằng giang vẫn kể
Đức Phật từng qua nơi này.

Gió thổi những cờ ngũ sắc
Cho tan vào 4 phương trời
Không gian diệu huyền kinh Phật
Thích Ca Mâu Ni trên mô.

Găng-ga, Sông Hằng huyền thoại
Thầm thì kể chuyện muôn đời
Có một dòng sông đức Phật
Tan vào muôn áng mây trôi.

Nguyễn Nghiêm Nhan 19/3/2009
 ۞ Các bài khác ۞
܀ Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Kinh Sách
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị ho cho trẻ em hiệu quả Y Học Đông Tây
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách


Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng thành Phật.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ