GIẤC MƠ SÔNG HẰNG

Huyền thoại giấc mơ Ấn Độ
Đền đài xưa cũ hoang tàn
Đỉnh núi còn in dấu Phật
Hằng hà rót vào thời gian.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Nghe như tiếng gọi sông Hằng
Gió tràn qua miền cát nóng
Đàn bò hoang vào mênh mông.

Ai như dáng Phật quá khứ
Cô đơn qua đoạn rừng già
Cô đơn trên đỉnh Linh Thứu
Cô đơn trong gió mưa sa.

Kìa ai như nàng thôn nữ
Tìm ai - Dâng sữa cứu Người
Bến sông cũ - Người không thấy
Mùa này cát trắng miên man.

Trong mơ bồng bềnh Ấn Độ
Hằng giang dào dạt nước về
Thuyền đưa ta chạm bờ giác
Còn lại ai chốn sơn khê.

Bóng sông con đường mây trắng
Tan vào muôn cõi hư vô
Ngàn năm Hằng giang vẫn kể
Đức Phật từng qua nơi này.

Gió thổi những cờ ngũ sắc
Cho tan vào 4 phương trời
Không gian diệu huyền kinh Phật
Thích Ca Mâu Ni trên mô.

Găng-ga, Sông Hằng huyền thoại
Thầm thì kể chuyện muôn đời
Có một dòng sông đức Phật
Tan vào muôn áng mây trôi.

Nguyễn Nghiêm Nhan 19/3/2009
 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tết Nguyên Đán 2010 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ