NÉT CỌ CUỘC ĐỜI

Ta lấy viết phết cuộc đời lên giấy
Nghe đất trời cuồn cuộn âm ba
Giữa thinh không ẩn hiện bóng sơn hà
Nghiêng nét bút phóng ngang bờ ảo mộng.

Từ điểm khởi ta sổ dài kiếp sống
Như đường gươm vun vút lao nhanh
Rồi đứng yên ngó lại cuộc vi hành
Tâm ta đó, nét nhòe đậm nhạt.

Đã mang kiếp phong trần phiêu bạt
Thì sá chi cuộc thế eo xèo
Hơn thua nhau tảng đá nặng còn đeo?
Chấm thêm mực ta phẩy dài lần nữa.

Đi loanh quanh chuyện đời rồi cũng rứa!
Cũng đầu đuôi ngang dọc xéo xiên
Cũng lên lên xuống xuống ưu phiền
Thôi ta chấm để vo tròn nét mực.


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tần Bà Sa La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Ẩm Thực Chay
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách


Người tu mà biết bớt đi chút tham là đang rút ngắn con đường giải thoát.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ