MẤT MẸ

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi biết
Thân phận kẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi nhìn thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đau rồi.

Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất.

Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ rầy la.

Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Riêng mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu.

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.

Xuân Tâm

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Bánh xèo giòn ngon Ẩm Thực Chay
܀ Đại Lễ Phật Đản 2010 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát


Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ