XUÂN TÂM CA

Xuân sang hoa nở khắp
Hạ đến bồ-đề vun
Tiết thu buồn dịu mát
Đông chí lạnh không trung.

Trần đời là thế đấy
Đam mê chẳng phút rời
Giật mình nay ngó lại
Bồi hồi dạ khôn ngơi.

Từ nay lòng hư quãng
Rộng mở hướng trời xa
Bi tâm hương tỏa ngát
Nở hạnh lục ba-la.

Bụi hồng ta phủi sạch
Gươm trí luyện sáng ngời
Đoạn trừ si tham ái
Hành đạo khắp nơi nơi.

Khổ đau giờ bặt tiếng
Thị phi dứt nói cười
Hoa lòng luôn kết nụ
Tâm giải thoát an vui.

Thích Thiện Hữu ۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Nghi thức sám hối và tụng giới Kinh Sách
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị đau lưng Y Học Đông Tây
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay


Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát, ra khỏi vô minh phiền não.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ