NHẪN

Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để tìm đường tiến thân
Có khi NHẪN để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hoà.

Có khi NHẪN để vị tha
Có khi NHẪN để thêm ta bớt thù
Có khi NHẪN tính giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt, đường tu ai tường?

Có khi NHẪN để vô thường 
Không không, sắc sắc, đoạn trường trần ai
Có khi NHẪN để lắng tai
Khôn khôn, dại dại, nào ai tránh vòng?

Có khi NHẪN để khoan dung,
Ta vui, người cũng vui cùng có khi
Có khi NHẪN để tăng uy
Có khi NHẪN để kiên trì bền gan.

Có khi NHẪN để an toàn
Có khi NHẪN để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp nào ai?
Có khi NHẪN để kính người trọng ta.

Kể ra cũng khó dễ mà,
Chữ TÂM, chữ NHẪN xem ra cũng gần.

Unknown ۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Nepal 2015 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Ban trai soạn Phật Đản 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ