NHƯ LÒNG BỤT THƯƠNG

Thân thiết quá dễ trở nên nhàm chán
Dễ buông lời... ngao ngán cõi lòng nhau!
Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn
Dù xa xôi... vẫn đẹp thuở ban đầu!

Quan tâm quá dễ trở nên ràng buộc
Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương.
Khi ta Hiểu người ta thương cùng tột
Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương?

Yêu thương quá có khi lòng đau đớn
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan,
Trong hội ngộ đã ươm sầu chia biệt
Nọ người dưng, sao lệ nhỏ hai hàng?

Sâu đậm quá rồi có khi nhòa nhạt
Kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên!
Không gắn bó, không trách đời đen bạc
Xót xa này ai trót dệt thành tên?

Nên hãy sống mở lòng thương như Bụt
Trí và Bi như lượng nước sông Hằng
Tình hạn lượng dắt ta vào ngõ cụt
Với Tâm Từ, vui giải thoát lâng lâng.

Unknown ۞ Các bài khác ۞
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay


Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ