TÌM MẸ

Mẹ đi về phía trời cao
Con ngồi ngóng mãi trăng sao vẫn còn
Thế mà Mẹ lại xa con
Có hay con Mẹ mõi mòn nhớ mong.

Dù cho cách vạn dòng sông
Lòng con vẫn muốn ra công kiếm tìm
Tìm Mẹ con biết tìm đâu?
Trời cao xa tít, sông sâu tận cùng.

Đêm về nỗi nhớ mông lung
Buồn rơi nước mắt tuôn cùng đau thương
Bóng hình Mẹ vẫn vấn vương
Nhạt nhòa ảnh Mẹ như sương khói chiều.

Khánh Vân - Mây Lành


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ