BƯỚC HÀNH HƯƠNG VÀO HẠ

Bước nhỏ vào mùa hạ,
Nghe râm ran tiếng ve,
Nắng hanh vàng nghiêng ngả,
Ai xông hương mùa hè.

Xin vỗ về giọt nắng,
Gió xông mùi trầm hương,
Bước kinh hành thầm lặng,
Trong áo nghĩa chân thường.

Dấu vương vương hạ trắng,
Im ắng khúc giao mùa,
Nghe âm thừa biển mặn,
Trôi về cuối canh trưa.

Gió đong đưa cổ tích,
Truyền hịch về tương lai,
Bước hành hương xê dịch,
Từ âm ru dặm dài.

Dấu tàn phai hạ đến,
Vang lời nguyện thiết tha,
Tỏa hương thơm thánh thiện,
Khắp đất trời hằng sa.

Còn lời ca chim hót,
Xanh mướt bước hành hương,
Lời kinh ai dịu ngọt,
Tụng từng trang chân thường.

Trên đường lên chánh định,
Bịn rịn gót phiêu trầm,
Hành hương về an tịnh,
Vạn pháp khởi từ tâm.

Trường Khánh ۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đại Lễ Phật Đản 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát


Tu là tìm Bản Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần tu tập chính là tâm Pháp.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ