TRĂNG SÁNG ĐẦY CÕI TÂM

Trăng ơi từ đâu đến
Có phải cánh rừng xưa?
Đêm nay trăng bất chợt
Ghé lại mái hiên chùa.

Trăng ơi từ đâu đến
Có phải từ biển xa
Chiều nao thuyền ghé bến
Chở đầy ánh trăng ngà.

Trăng treo đầu ngọn sóng
Trăng vời lên núi cao
Lững lơ đầu ngọn cỏ
Rồi về trong chiêm bao.

Khuya nao ta thức dậy
Trăng rụng sau hiên chùa
Áo cà sa vớt vội
Trăng thoát hình đong đưa.

Trăng về bên Núi Thứu
Thăm pháp hội nghìn năm
Hẹn ta ngày trở lại
Trăng sáng... đầy cõi tâm.

Thích Tánh Tuệ ۞ Các bài khác ۞
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Mì Quảng Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Nghi thức sám hối và tụng giới Kinh Sách
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát


Là Phật tử thì phải luôn tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ