THUYỀN TRÍ TUỆ

Thuyền trí tuệ ngược dòng rẽ sóng
Đèn quang minh rạng bóng soi đời
Ai người trồi hụp chơi vơi
Khá mau bám níu vào nơi mé bờ.

Biển trần thế đục nhơ đã lắm
Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy
Nước tham một dãy đen sì
Gió cuồng sóng dậy sân si ba đào.

Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất
Phí công linh bùn đất đắp tô
Của trần càng tóm thâu vô
Là càng chôn lấp dưới mô sình lầy.

Lòng tự thị mưu hay kế giỏi
Chuớc phân tranh chia cõi rẽ bờ
Kẻ khôn lấn hiếp người khờ
Ngọn trào tham lợi bấy giờ nổi lên.

Sóng cuồn cuộn vang rền gào thét
Nước chảy nhào xô vẹt lướt phăng
Thương ôi cái bọt trôi lăn
Nhấp nhô mù mịt khi thăng khi trầm.

Lúc biển động tối tăm trời đất
Cõi âu sầu phảng phất u minh
Trần hoàn vạn vật chúng sinh
Âm thầm khổ sở điêu linh khốn nàn.

Trải bao đoạn lầm than tai biến
Ánh triêu dương xuất hiện từ từ
Quang minh rạng rỡ thái hư
Muôn loài ngưng dứt ưu tư kinh cuồng.

Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh
Mắt thấy xa đủng đỉnh thuyền khơi
Du Tăng khất sĩ ra đời
Chiếc thuyền giáo hội vớt người trần duyên.

Những ai dứt oan khiên túc trái
Mau thoát ra khổ hải, mê tân
Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần
Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng.

Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm
Cõi đất bùn say đắm làm chi
Giàu sang càng nặng kéo trì
Tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào.

Sao bằng đặng bước vào thuyền giác
Thể không không giải thoát nhẹ nhàng
Đưa qua bĩ ngạn đạo tràng
Tăng già xứ Phật đất vàng sống chung.

Cõi tịch lạc thung dung ngày tháng
Chẳng còn lo khổ nạn nhiểu nhương
Những là mừng, giận, ghét, thương
Buồn, vui, ưa, muốn, như thường, như không.

Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi
Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi
Nợ trần ngày ấy dứt rồi
Tây phương ngày ấy một ngôi sẳn dành.

Kế ngày ấy vãng sanh xứ Phật
Học đạo mầu nhiệm mật huyền vi
Làm Tăng ôm bát đắp y
Vâng hành pháp báu, giữ trì giới nghiêm.

Năng nghiên cứu xét tìm chơn lý
Gắng tham thiền trí huệ phát sanh
Sáng tâm tỏ tánh đành rành
Tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông.

Màn huyền bí bên trong hé mở
Máy nhiệm mầu lộ hở dần ra
Rõ ràng đạo quả đâu xa
Chơn tu thành Phật, Phật là người tu.

Ni trưởng Huỳnh Liên

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Lễ an vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát


Tu là diệt trừ tham, sân, si để đạt đến chỗ thân, khẩu và ý đều thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ