KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Một sáng bên trời Tây phương Đông
Tỳ - ni vườn rộng lá vô cùng
Có con chim nắng vui mừng gọi
Dưới cánh Vô-ưu bước bước dừng.

Hoàng hậu tay vừa vin ngọn xanh
Nách Xuân thoang thoảng áng hương lành
Hài nhi một đấng vừa xuất hiện
Bảy đóa sen vàng nâng bước chân.

Trên nắng thênh thang nhạc của trời
Năm màu hoa đẹp lẫn hoa vui
Chư thiên ba cõi về ca ngợi
Cung nữ quỳ dâng Một Đóa Người.

Tịnh Phạn tưởng mình được hóa thân
Ca - tỳ - la - vệ nắng cao hơn
Người người nhuần gội nguồn chân lý
Cây cỏ bừng hương nhích lại gần.

Đạo sĩ bỏ rừng xuống đế đô
Theo vì sao sáng lúc tinh mơ
Biết mình lỡ hội liền khóc kể
"Chẳng được nghe lời Đấng Thượng Sư!"

Rồi đến bây giờ Phật Đản Sinh
Ba ngàn thế giới rạng tâm linh
Chư thiên nhân loại mười phương cõi
Nhập một ngày thiêng hưởng thái bình.

Thích Thông Bác
 ۞ Các bài khác ۞
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Tàu hủ chiên sốt cà Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Trung Bộ Kinh Sách
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Tết Nguyên Đán 2010 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Canh nấm hạt sen Ẩm Thực Chay
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát


Tu là diệt trừ tham, sân, si để đạt đến chỗ thân, khẩu và ý đều thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ