Ni Sư Thích Nữ Như Lan thuộc giảng sư đoàn của Ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp, là một trong những giảng sư Ni hiếm hoi của Tỉnh hội. Với trình độ về Phật học cao, Ni sư còn thể hiện đạo đức gương mẫu cho thế hệ Ni trẻ, cũng như nhiều phật tử trong vùng có duyên cùng Ni Sư.


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ