CHÙA VIỆT NAM

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá

MIỀN ĐÔNG - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA BỒ ÐỀ
72 Vi Ba,
Phường 1, Vũng Tàu.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thắng Phước
Phone: ?
CHÙA PHƯỚC HẢI
38 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường 2, Vũng Tàu.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Hạnh
Phone: 064-854-664
CHÙA THIỀN LÂM
4/7 Trần Phú,
Phường 5, Vũng Tàu.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Kim Minh
Phone: 064-834-418
CHÙA HỘ PHÁP
45/4C Trần Phú,
Phường 5, Vũng Tàu.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Trí
Phone: 064-832-575
Cell: 091-700-688
CHÙA TÂN AN
91 Lê Lợi,
An Khê, Gia Lai.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hải
Phone: 833-2949
CHÙA TÂN HÒA
922/6 Quang Trung,
An Khê, Gia Lai.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích An Nghị
Phone: 833-693
CHÙA THIÊN LONG
75 Lê Hồng Phong,
Diên Hồng, Pleiku.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên An
Phone: 821-076
CHÙA VĨNH NGHIÊM
81 Lê Lợi,
Tây Sơn, Pleiku.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Minh Hậu
Phone: 876-791
VĨNH MINH TỰ VIỆN
250 An Phú,
Phú Hội, Đức Trọng.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Hiền
Phone: 063-384-6056


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ