CHÙA VIỆT NAM

Đáng Khâm Phục Lớn Nhất Của Đời Người Là Vươn Lên Sau Khi Ngã

MIỀN TRUNG - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA CẤP CÔ ĐỘC
32 Hoàng Văn Thụ,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 814-263
CHÙA CHÁNH QUANG
40 Hùng Vương,
Tân Lập, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 811-855
CHÙA DIỆU PHÁP
32/4C Quang Trung,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 823-414
CHÙA DIỆU QUANG
38B Lê Hồng Phong,
Phước Tân, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA ĐÔNG PHƯỚC
20/7 Đông Phước,
Phước Long, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 882-321
CHÙA LONG SƠN
79 Phật Học,
Phương Sơn, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA HỘI PHƯỚC
153/2 Hoàng Văn Thụ,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Châu
Phone: 827-402
CHÙA HẢI ĐỨC
1 Hải Đức,
Phương Sơn, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Thiện
Phone: 058-3876-823
CHÙA KIM QUANG
17 Mê Linh,
Phước Tiến, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 511-098
CHÙA LINH PHONG
5 Hải Đức,
Phương Sơn, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 058-3829-359
CHÙA KỲ VIÊN TRUNG NGHĨA
132 Sinh Trung,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Viên
Phone: 058-827-197
CHÙA KỲ VIÊN
104/5 Trần Phú,
Cầu Đá, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 590-881
CHÙA LIÊN HOA
8 Hiền Lương,
Tân Lập, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 572-412
CHÙA LINH SƠN
75 Trần Phú,
Cầu Đá, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 058-590-486
CHÙA LINH THỨU
17 Ngô Gia Tự,
Phước Tiến, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 512-159
CHÙA LONG SƠN
20 Hai Mươi Ba Tháng Mười,
Phương Sơn, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 827-239
CHÙA NGHĨA PHƯƠNG
2 Lý Thánh Tôn,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 821-279
CHÙA NGHĨA QUANG
16 Bến Cá,
Phương Sài, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 828-887
CHÙA PHƯỚC ĐIỀN
34 Hải Đức,
Phương Sơn, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 813-959
CHÙA THIÊN HÒA
56A Yersin,
Phương Sài, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 826-976
CHÙA THIỀN LÂM
248 Đoàn Kết,
Xóm Bóng, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 823-663
CHÙA TỊNH ĐỨC
294/1 Thống Nhất,
Phương Sài, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 812-384
CHÙA TỊNH QUANG
264 Hai Tháng Tư,
Vĩnh Hòa, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 828-787
CHÙA TỪ VÂN
9 Trần Nhật Duật,
Phước Tiến, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 512-738
CHÙA VẠN ĐỨC
26 Hà Thanh,
Vạn Thắng, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 829-726
CHÙA VẠN THẠNH
75 Nguyễn Thái Học,
Vạn Thạnh, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Trí
Phone: 825-333
TỊNH XÁ NGỌC PHÁP
6 Hồng Lĩnh,
Phước Tân, Nha Trang.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA PHẬT GIÁO NINH HÒA
239 Trần Quý Cáp,
Ninh Hiệp, Ninh Hòa.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA TAM BẢO
323 Phan Chu Trinh,
Bình Thuận, Đà Nẵng.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Pháp Cao
Phone: 05-1187-9629
CHÙA TĂNG QUANG
1/1 Nguyễn Chí Thanh,
Phú Hiệp, Huế.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Định Lực
Phone: 054-531-091


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ