CHÙA VIỆT NAM

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chính Mình

QUẬN TÂN BÌNH - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA PHƯỚC QUANG
355/25 Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 1, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Khai
Phone: 83-552-527
CHÙA VIÊN GIÁC
193 Bùi Thị Xuân,
Phường 1, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Lệ Trang
Phone: 83-421-300
CHÙA PHỔ QUANG
64/2 Phổ Quang,
Phường 2, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA HẢI QUANG
405 Phạm Văn Hai,
Phường 3, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đạt Đức
Phone: 83-420-597
CHÙA HIỂN QUANG
154/330 Phạm Văn Hai,
Phường 3, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Minh
Phone: 9-906-651
CHÙA KHÁNH THIỀN
36/13 Phạm Văn Hai,
Phường 3, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-461-207
CHÙA BÁO ÂN
1431 Hoàng Văn Thụ,
Phường 4, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Trí
Phone: 83-447-510
CHÙA DI ĐÀ
490/1276D Hiệp Nhất,
Phường 4, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Đạo
Phone: ?
CHÙA VẠN HẠNH
210 Hoàng Văn Thụ,
Phường 4, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Xướng
Phone: 83-456-738
CHÙA KHUÔNG VIỆT
318/103 Phạm văn Hai,
Phường 5, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Ngọc
Phone: 83-442-640
CHÙA THÁI HÒA
197/5 Phạm Văn Hai,
Phường 5, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Đức
Phone: 83-421-403
CHÙA VẠN QUANG
235/173 Hùng Vương,
Phường 5, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Minh
Phone: ?
CHÙA VĨNH HÒA
31/25 Đất Thánh,
Phường 6, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA BẠCH LIÊN
340/18 Đông Hồ,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hải Liên
Phone: 9-715-657
CHÙA GIÁC MINH
256/23 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhật Tâm
Phone: 83-852-013
CHÙA GIÁC TÁNH
256/25 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Ngộ
Phone: 83-618-465
CHÙA LỘC UYỂN
226 Duy Tân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hạnh Tịnh
Phone: 83-637-188
CHÙA LONG HƯNG
256/6 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hòa
Phone: 83-850-281
TỊNH XÁ NGỌC CHUNG
170/117 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Mạo Liên
Phone: ?
CHÙA PHÚ HÒA
170/165 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Mỹ Quang
Phone: 83-643-899
CHÙA VÔ ƯU
170/111 Lạc Long Quân,
Phường 8, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thọ
Phone: 83-643-248
CHÙA GIÁC TRÍ
61/10 Nguyễn Thị Nhỏ,
Phường 9, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thiền
Phone: 83-655-688
TỊNH XÁ PHƯỚC QUANG
340 Lý Thường Kiệt,
Phường 9, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thông Hiền
Phone: ?
CHÙA BỬU LÂM THỊNH UYỂN
152 Âu Cơ,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Duy Nhật
Phone: 83-600-606
CHÙA DIỆU QUANG
100 Trần Văn Đang,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA ĐỨC LÂM
111 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giải Thiện
Phone: 83-602-692
CHÙA GIÁC HOẰNG
483 Âu Cơ,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Bộ
Phone: ?
CHÙA GIÁC LÂM
118 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Trung
Phone: 83-653-933
TỊNH XÁ HUỆ ĐỊNH
192 Âu Cơ,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH THẤT HUYỀN TRANG
1811 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Trí
Phone: 83-601-115
CHÙA HUYỀN TRANG
1800 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Tín
Phone: ?
TỊNH XÁ NGỌC PHÚ
1888 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thinh Liên
Phone: 83-602-494
CHÙA PHẬT BẢO
57 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Chánh Niệm
Phone: 83-640-285
CHÙA LIỄU QUÁN
1170 Lạc Long Quân,
Phường 11, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tâm
Phone: 83-637-196
TỊNH THẤT NGỌC THỌ
174 Phan Sào Nam,
Phường 11, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA PHỔ HIỀN
198 Võ Thành Trang,
Phường 11, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-714-998
CHÙA TỪ TÂN
90/135 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-458-297
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG KIM GIÁC
291/63B Nguyễn Hồng Đào,
Phường 13, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-492-790
CHÙA THIỀN QUANG
403/1 Trương Công Định,
Phường 13, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Chí
Phone: 83-427-000
CHÙA HẢI ÂN
1/21 Âu Cơ,
Phường 14, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huyền Huệ
Phone: 83-101-762
TỊNH THẤT MINH THIỀN
100/48 Tân Kỳ Tân Quý,
Phường 14, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-470-484
CHÙA PHẬT ĐÀ
25/4 Tân Hải,
Phường 14, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Dũng
Phone: 83-429-682
CHÙA QUANG MINH
18/43 Tân Quý,
Phường 14, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Sen
Phone: 83-470-414
CHÙA GIÁC ÂN
2/1 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 15, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Quan
Phone: 83-495-428
CHÙA PHỔ MINH
18/27 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 15, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Ngọc
Phone: 83-151-668
CHÙA BẢO ĐÀM
538A Phú Thọ Hòa,
Phường 18, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ An
Phone: 83-605-190
TU VIỆN HUỆ QUANG
213/34A Hòa Bình,
Phường 19, Quận Tân Bình.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Cảnh
Phone: 83-648-095


Không dứt được tham, sân, si thì sẽ không bao giờ phát trí tuệ.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ