CHÙA VIỆT NAM

Sai lầm Lớn Nhất Của Đời Người Là Đánh Mất Mình

QUẬN PHÚ NHUẬN - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA GIÁC TÂM
324B Phan Đình Phùng,
Phường 1, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Từ
Phone: 83-442-901
CHÙA QUANG MINH
215/24 Phan Đăng Lưu,
Phường 1, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-459-190
CHÙA TỪ VÂN
62 Phan Xích Long,
Phường 1, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Nhàn
Phone: 83-458-929
TỊNH THẤT BẠCH QUANG
510 Cù Lao,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Lễ
Phone: ?
CHÙA HẢI ĐỨC
355/4A Cô Giang,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Pháp Giác
Phone: 83-890-220
CHÙA PHỔ QUANG
93/4 Cô Giang,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Hùng
Phone: 83-458-088
CHÙA KIM SƠN
76 Phan Xích Long,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Bổn
Phone: 9-900-127
TỊNH XÁ LINH QUANG
241/3 Cô Giang,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Quang
Phone: ?
CHÙA LONG PHƯỚC
361/1 Phan Xích Long,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phước Lực
Phone: 9-900-210
CHÙA LONG THÀNH
332/4 Cô Giang,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Hiền
Phone: 9-901-464
CHÙA LONG VIÊN
441/1 Phan Xích Long,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thông Hiền
Phone: 9-900-068
TU VIỆN QUÁN ÂM
519/1 Cù Lao,
Phường 2, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Giác
Phone: 83-435-249
CHÙA KỲ VIÊN
468/48 Nguyễn Kiệm,
Phường 3, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Đăng
Phone: ?
CHÙA PHÁP HOA
229/24B Thích Quảng Đức,
Phường 4, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Niệm
Phone: 83-441-553
THIỀN VIỆN VẠN HẠNH
716 Nguyễn Kiệm,
Phường 4, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-450-794
CHÙA GIÁC THÁNH
100/9N Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Đức
Phone: 9-901-608
TỊNH XÁ KỲ HOÀN
100/571 Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Phước
Phone: ?
CHÙA LỘC UYỂN
100/576 Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Minh Hạnh
Phone: 9-903-565
TU VIỆN PHÁP HỘI
74/3 Phan Đăng Lưu,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Đạo
Phone: 83-459-004
CHÙA PHÁP LINH
232A Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Chơn
Phone: ?
CHÙA PHƯỚC LÂM
100/606E Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nhật
Phone: ?
TỔ ĐÌNH QUÁN THẾ ÂM
90 Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thông Bửu
Phone: 83-448-905
CHÙA THIÊN LONG
68/58A Thích Quảng Đức,
Phường 5, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Trí
Phone: ?
TỊNH XÁ CHƠN GIÁC
118/4F Trần Kế Xương,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-415-664
CHÙA DIỆU GIÁC
248/2 Trần Kế Xương,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Minh
Phone: 83-417-317
HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ
187/3 Trần Kế Xương,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-411-980
KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG
30 Nhiêu Tứ,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-434-931
CHÙA LONG THÀNH
146/1 Nhiêu Tứ,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Phẩm
Phone: 83-410-986
CHÙA VIÊN GIÁC
34 Phan Tây Hồ,
Phường 7, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hòa
Phone: ?
CHÙA ĐẠI GIÁC
112 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 8, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Huê
Phone: 83-458-886
Cell: 090-646-062
CHÙA KỲ QUANG
22 Nguyễn Thị Huỳnh,
Phường 8, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hoa
Phone: 83-475-044
CHÙA HƯNG THẠNH
429/45 Nguyễn Kiệm,
Phường 9, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác An
Phone: 9-902-327
CHÙA GIÁC NGẠN
182 Lê văn Sỹ,
Phường 10, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Long
Phone: 83-453-099
CHÙA QUANG MINH
65 Trần Hữu Trang,
Phường 10, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Trí
Phone: 83-420-556
CHÙA PHÚ THẠNH
247 Huỳnh Văn Bánh,
Phường 12, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Nhựt
Phone: 83-455-397
CHÙA GIÁC UYỂN
525/37 Huỳnh Văn Bánh,
Phường 14, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Minh
Phone: 83-453-330
CHÙA LINH QUANG
40 Duy Tân,
Phường 15, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Viên Quang
Phone: ?
CHÙA PHÚ LONG
58 Huỳnh Văn Bánh,
Phường 15, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Thu
Phone: 83-455-298
THIỀN VIỆN THANH MINH
90 Trần Huy Liệu,
Phường 15, Quận Phú Nhuận.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Minh
Phone: 83-457-792


Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ