CHÙA VIỆT NAM

Thất Bại Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Đại

QUẬN GÒ VẤP - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA CHÂU AN
498/1 Lê Quang Định,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Lệ Phát
Phone: 83-956-504
CHÙA PHỔ MINH
2 Thiên Hộ Dương,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tâm
Phone: 83-945-049
CHÙA PHƯỚC HÒA
6 Thiên Hộ Dương,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhật Nhẫn
Phone: 83-954-592
CHÙA TRÚC LÂM
76/60 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Thành
Phone: 83-410-758
CHÙA TỪ QUANG
63 Trần Bình Trọng,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hộ Bảo
Phone: 83-431-499
TỊNH THẤT VIÊN MINH
4 Thiên Hộ Dương,
Phường 1, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA BẢO LONG
818/27 Lê Lợi,
Phường 3, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA GIÁC THÔNG
820/801A Nguyễn Kiệm,
Phường 3, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Trung
Phone: ?
CHÙA LỤC THÔNG
123/258 Nguyễn Kiệm,
Phường 3, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hạnh Lý
Phone: ?
TỊNH XÁ NHƯ LAI
117/882A Nguyễn Kiệm,
Phường 3, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Quang
Phone: 9-851-263
CHÙA NGỌC HƯƠNG
130/19 Lê Lợi,
Phường 3, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Viên Văn
Phone: ?
CHÙA AN LẠC
73/16 Nguyễn Thái Sơn,
Phường 4, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Phương
Phone: 9-851-061
CHÙA GIÁC HOA
28 Lê Lợi,
Phường 4, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA NHƯ LAI
229A Nguyễn Thái Sơn,
Phường 5, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Thuận
Phone: 83-941-618
CHÙA LONG HUÊ
53/525 Nguyễn Thái Sơn,
Phường 7, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Hiếu
Phone: 9-851-743
CHÙA TRƯỜNG THỌ
53/524 Nguyễn Văn Nghi,
Phường 7, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Giác
Phone: 83-942-627
CHÙA VĨNH QUANG
95/7 Phan Văn Trị,
Phường 10, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Đàm Nhung
Phone: 83-941-434
CHÙA HUỲNH KIM
10/6A Quang Trung,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Trí
Phone: 83-940-444
TỊNH XÁ KỲ HOÀN
31/8A Thống Nhất,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Đào Liên
Phone: ?
CHÙA NHỰT QUANG
116/6A Thống Nhất,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hồng Minh
Phone: 83-958-633
Cell: 9-966-216
CHÙA PHÁP BẢO
122/1A Lê Văn Thọ,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Lang
Phone: 83-959-483
CHÙA PHÁP HOA
81/1 Quang Trung,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Minh
Phone: ?
CHÙA THỚI HÒA
75/6A Quang Trung,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Lạc
Phone: 83-958-613
CHÙA TẾ ĐỘ
33/2 Nguyễn Văn Lượng,
Phường 11, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đức Tuấn
Phone: 83-958-142
CHÙA ĐỒNG HIỆP
40/6 Quang Trung,
Phường 12, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhựt Thọ
Phone: 83-958-079
CHÙA GIÁC TÂM
54/4 Phạm Văn Chiêu,
Phường 12, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đại Thọ
Phone: 9-965-649
CHÙA LINH SƠN HẢI HỘI
13/81 Phạm Văn Chiêu,
Phường 12, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Thành
Phone: 9-967-147
CHÙA HUYỀN TRANG
7/7 Quang Trung,
Phường 12, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hòa
Phone: ?
CHÙA VIÊN ÂM
2/3A Quang Trung,
Phường 12, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Tín
Phone: 83-911-100
CHÙA TIÊN LONG
1/29 Thống Nhất,
Phường 16, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Vân
Phone: ?
CHÙA KỲ QUANG
154/4A Lê Hoàng Phái,
Phường 17, Quận Gò Vấp.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Chiếu
Phone: 83-951-014


Chiến thắng được chính mình là một chiến công oanh liệt.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ