CHÙA VIỆT NAM

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm

QUẬN 9 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA DIỆU TRÀNG
56 Nam Hòa,
Phước Long A, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Bảo
Phone: 83-964-827
CHÙA PHƯỚC THÁI
13 Số 21,
Phước Long A, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Chí
Phone: 83-871-467
TỔ ĐÌNH PHƯỚC TƯỜNG
13/32 Tăng Long,
Tăng Nhơn Phú A, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhựt An
Phone: 83-962-672
TỊNH THẤT THANH ĐỊNH
2/253 Phong Phú,
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Viên Định
Phone: 83-964-629
CHÙA THANH LONG
2/147 Tăng Nhơn Phú,
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Quảng
Phone: ?
CHÙA LIÊN HẢI
11/37 Tân Hòa,
Hiệp Phú, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Hòa
Phone: 83-968-210
CHÙA KIỀU ĐÀM
7/1 Cây Dầu,
Tân Phú, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhựt Thiện
Phone: 83-961-696
TỊNH THẤT NGỌC CHƠN
7/81B Cây Dầu,
Tân Phú, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nguyện
Phone: 090-385-2963
CHÙA TÂN HÒA
9/225 Xa lộ Hà Nội,
Tân Phú, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Lệ Minh
Phone: 83-870-798
TỊNH THẤT VĨNH PHÚ
255 Số 33,
Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Duyên
Phone: 091-807-5680
CHÙA PHƯỚC LONG
2 Cù Lao,
Long Bình, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Phát
Phone: 091-382-1877
CHÙA THANH SƠN
12/4 Nguyễn Xiển,
Long Bình, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Văn
Phone: 83-870-160
CHÙA XÁ LỢI PHẬT ĐÀI
246/5 Vĩnh Thuận,
Long Bình, Quận 9.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Nhân
Phone: 83-870-211


Tu là tìm Bản Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần tu tập chính là tâm Pháp.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ