CHÙA VIỆT NAM

Tội Lỗi Lớn Nhất Của Đời Người Là Lừa Người Dối Mình

QUẬN 7 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA GIÁC CHƠN
60/6 Huỳnh Tấn Phát,
Phú Mỹ, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tiên
Phone: 73-850-179
CHÙA GIÁC HUỆ
5/8 Huỳnh Tấn Phát,
Tân Thuận Đông, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Viên Giác
Phone: 83-720-223
CHÙA QUAN ÂM
27/128 Huỳnh Tấn Phát,
Tân Thuận Đông, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh An
Phone: ?
CHÙA THIÊN HOA
34/9D Huỳnh Tấn Phát,
Bình Thuận, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Tánh
Phone: 83-722-619
CHÙA THIÊN TRÚC
28/19 Huỳnh Tấn Phát,
Bình Thuận, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Lãng Huỳnh
Phone: 83-733-292
CHÙA BỬU QUANG
39/1 Trần Xuân Soạn,
Tân Kiểng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giải Thắng
Phone: 83-721-593
CHÙA LINH ĐỨC
22/14 Số 15,
Tân Kiểng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Minh Ngọc
Phone: ?
TỊNH THẤT LIÊN HOA
60/1 Trần Xuân Soạn,
Tân Kiểng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Âm
Phone: 83-722-619
CHÙA TÂN LONG
9/5 Số 5,
Tân Kiểng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Long Trình
Phone: 73-712-131
CHÙA TAM BỬU
78/4 Trần Xuân Soạn,
Tân Thuận Tây, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hòa
Phone: 83-720-936
CHÙA PHƯỚC THIỆN
398/9 Số 3,
Tân Qui, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Ngọc Châu
Phone: 83-720-398
KIỀU ĐÀM NI TỰ
83/6 Trần Xuân Soạn,
Tân Hưng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Lượng
Phone: 73-710-078
TỊNH XÁ NGỌC ÂN
13/20 Trần Xuân Soạn,
Tân Hưng, Quận 7.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Cẩm Liên
Phone: 83-720-353


Là Phật tử quyết học hạnh xả của Phật, không theo sự cố chấp phàm phu.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ