CHÙA VIỆT NAM

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm

QUẬN 5 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA PHỔ MINH
188/56 Cao Đạt,
Phường 1, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Ân
Phone: 83-382-481
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG THIỆN MỸ
197/122 Cao Đạt,
Phường 1, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Quang
Phone: 83-383-810
TỊNH XÁ TỪ ĐỨC
120/53D Trần Bình Trọng,
Phường 2, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tôn Thật
Phone: 83-350-116
CHÙA THIÊN PHƯỚC
192/11 Nguyễn Trãi,
Phường 3, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA QUAN ÂM
249 Lê Hồng Phong,
Phường 4, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhuận Thanh
Phone: ?
CHÙA VẠN THIỆN
144/63 Trần Phú,
Phường 4, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Lợi
Phone: 83-354-737
LINH ẨN ĐƯỜNG
384 Hàm Tử,
Phường 5, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ PHƯỚC ĐIỀN
56/7 Bạch Vân,
Phường 5, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-384-097
CHÙA TỊNH QUANG
266A Hàm Tử,
Phường 5, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Thanh
Phone: ?
CHÙA VẠN PHẬT
66/14 Nghĩa Thục,
Phường 5, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tôn Thật
Phone: 83-353-479
TỊNH XÁ GIÁC HOA
117/6 An Bình,
Phường 6, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-368-400
CHÙA PHƯỚC LINH
70 Nguyễn Thời Trung,
Phường 6, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Vinh
Phone: 83-380-355
CHÙA THIÊN TÔN
117/9 An Bình,
Phường 6, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-351-956
TỊNH XÁ QUAN ÂM
415/28 Trần Phú,
Phường 7, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chấn Nhân
Phone: 83-352-240
CHÙA QUANG MINH
418 Trần Phú,
Phường 7, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Bửu Minh
Phone: ?
TỊNH XÁ DI ĐÀ
257 Trần Phú,
Phường 8, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tôn Minh
Phone: 83-350-178
CHÙA GIÁC THANH
230/8F Ngô Gia Tự,
Phường 9, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chơn Mỹ
Phone: 83-535-401
CHÙA TỪ ĐỨC
100/4C Hùng Vương,
Phường 9, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tôn Thật
Phone: 83-357-245
CHÙA BÀ THIÊN HẬU
710 Nguyễn Trãi,
Phường 10, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA GIÁC TÂM
59/5 Thuận Kiều,
Phường 12, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA MINH NGUYỆT
26 Vũ Chí Hiếu,
Phường 13, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-565-010
CHÙA BỬU SƠN
24 Xóm Vôi,
Phường 14, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Thanh
Phone: ?
TỊNH XÁ SƯ TRÚC HIÊN
33 Phú Hữu,
Phường 14, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-574-627
CHÙA ÔNG BỔN
264 Hải Thượng Lãn Ông,
Phường 14, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-553-187
CHÙA BỬU PHƯỚC
142 Phạm Hữu Chí,
Phường 15, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ TẠNG HÀ
186 Phạm Hữu Chí,
Phường 15, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-560-280
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG VĨNH ĐỨC
319 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 15, Quận 5.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-566-361


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ