CHÙA VIỆT NAM

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti

QUẬN 4 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
TỊNH XÁ LINH QUANG
40/60 Nguyễn Khoái,
Phường 2, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Giang
Phone: 83-253-003
CHÙA PHỔ QUANG
16 Nguyễn Khoái,
Phường 2, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Quang
Phone: 83-261-196
THIỀN VIỆN PHỔ HIỀN
209/58 Tôn Thất Thuyết,
Phường 3, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đồng Tấn
Phone: 83-885-393
CHÙA LINH HƯƠNG
195/27/13/2 Tôn Thất Thuyết,
Phường 3, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Hiển
Phone: 9-401-009
CHÙA GIÁC NGUYÊN
186/2 Bến Vân Đồn,
Phường 3, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nghĩa
Phone: 9-402-694
CHÙA LIÊN TRÌ
368/77 Tôn Đản,
Phường 4, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thiền
Phone: 83-884-061
CHÙA LONG NGUYÊN
368/56 Tôn Đản,
Phường 4, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Phước Hoa
Phone: 9-403-722
CHÙA NIẾT BÀN
186/14 Bến Vân Đồn,
Phường 4, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Hồng
Phone: 83-262-581
CHÙA LONG BỬU
183/36A Bến Vân Đồn,
Phường 5, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Hiệp
Phone: 83-254-062
CHÙA GIÁC QUANG
138/92 Bến Vân Đồn,
Phường 6, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Trí
Phone: 83-255-248
CHÙA KIM LIÊN
129/4 Bến Vân Đồn,
Phường 6, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Khiết
Phone: 9-400-368
Fax: 83-263-071
CHÙA PHẬT BỬU
109D/56 Bến Vân Đồn,
Phường 8, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Thiện
Phone: 83-254-591
CHÙA PHƯỚC AN
226/4 Tôn Đản,
Phường 8, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tùng
Phone: ?
CHÙA TÂN PHƯỚC
109D/110 Bến Vân Đồn ,
Phường 8, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-264-307
CHÙA BỒ ĐỀ
109/8A Bến Vân Đồn,
Phường 9, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Hạnh
Phone: 83-253-664
CHÙA LIÊN HOA
122/5 Tôn Đản,
Phường 10, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Nghĩa
Phone: 83-253-705
CHÙA TỪ KHÁNH
1100 Đoàn Văn Bơ,
Phường 10, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hoàn
Phone: 83-261-677
CHÙA TƯỜNG QUANG
212 Đoàn Văn Bơ,
Phường 10, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chúc Hiền
Phone: 83-253-837
CHÙA TAM BẢO
122/27 Tôn Đản,
Phường 10, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Đạo
Phone: 83-885-620
CHÙA ĐỨC QUANG
330 Nguyễn Tất Thành,
Phường 13, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Ngộ
Phone: 83-254-863
CHÙA QUẢNG ĐỨC
257/62 Đoàn Văn Bơ,
Phường 13, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Hải
Phone: 83-886-069
CHÙA KHÁNH LONG
132/29 Đoàn Văn Bơ,
Phường 14, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tâm Hoa
Phone: 83-255-674
TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH
84/18 Đoàn Văn Bơ,
Phường 14, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Yên Liên
Phone: 83-255-018
CHÙA PHƯỚC DUYÊN
204/44 Đoàn Văn Bơ,
Phường 14, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Hiệp
Phone: 83-260-350
CHÙA THANH TUYỀN
166/17 Đoàn Văn Bơ,
Phường 14, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Định
Phone: 83-885-582
CHÙA VẠN HẠNH
132/166 Đoàn Văn Bơ,
Phường 14, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Xuân
Phone: 83-884-354
CHÙA HƯNG LONG
315/10 Tôn Đản,
Phường 15, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Hiệp
Phone: 83-255-446
CHÙA LINH BỬU
165/89 Tôn Thất Thuyết,
Phường 15, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ngọc
Phone: 83-885-426
NI VIỆN PHỔ MINH
141/34 Tôn Thất Thuyết,
Phường 15, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Lộc
Phone: 83-259-648
CHÙA BÁT NHÃ
442B Đoàn Văn Bơ,
Phường 18, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Vân
Phone: ?
CHÙA NGUYÊN HƯƠNG
347 Đoàn Văn Bơ,
Phường 18, Quận 4.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Nghiêm
Phone: 83-259-870


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ