CHÙA VIỆT NAM

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm

QUẬN 3 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA ĐẠI HẠNH
268 Lý Thái Tổ,
Phường 1, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phổ Chiếu
Phone: 83-322-509
CHÙA LINH CHƯỞNG
788 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 1, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Dung
Phone: 83-397-328
TỊNH XÁ LIÊN QUANG
609/13 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 2, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chơn Hiền
Phone: 83-358-477
CHÙA PHƯỚC HÒA
491/14/5 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 2, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Bích
Phone: 83-331-057
CHÙA KỲ VIÊN
610 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tăng Định
Phone: 83-325-522
CHÙA QUẢNG ĐỨC
117 Bàn Cờ,
Phường 3, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-323-150
CHÙA HUỆ QUANG
524/6 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Vân
Phone: 83-334-947
TỔ ĐÌNH PHẬT BỬU
80 Cao Thắng,
Phường 3, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Hạnh
Phone: 83-324-715
CHÙA PHẬT ĐÀ
362/46 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 4, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-326-709
CHÙA TỪ MINH
43/4 Vườn Chuối,
Phường 4, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nghĩa
Phone: 83-326-981
CHÙA NGUYÊN HƯƠNG
361/27 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 5, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Bảo
Phone: 83-334-394
TU VIỆN PHỔ HIỀN
327/10 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 5, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Mai
Phone: 83-334-385
CHÙA THIÊN BẢN
241 Võ Văn Tần,
Phường 5, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ánh
Phone: 83-394-657
TỊNH XÁ TÒNG LÂM
260 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 2, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Nhẫn
Phone: 83-245-128
TỊNH XÁ HUYỀN TRANG
134/109/46 Lý Chính Thắng,
Phường 7, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Từ
Phone: ?
CHÙA LINH XUÂN
134/109/2 Lý Chính Thắng,
Phường 7, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Ý
Phone: 83-466-135
CHÙA VĨNH NGHIÊM
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 7, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-483-153
CHÙA XÁ LỢI
89B Bà Huyện Thanh Quan,
Phường 7, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Tu
Phone: 9-307-605
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HUỆ ĐĂNG
27/40/182 Huỳnh Tịnh Của,
Phường 8, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Tăng
Phone: 83-890-306
NI VIỆN KIỀU ĐÀM
380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 8, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Minh Đăng
Phone: 83-437-945
TỊNH XÁ NGỌC DIỆP
81 Lý Chính Thắng,
Phường 8, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tràng Liên
Phone: 83-466-568
THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC
294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 8, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Trí
Phone: 83-483-080
Fax: 83-469-931
CHÙA VẠN THIỆN
27/63B Huỳnh Tịnh Của,
Phường 8, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Quang
Phone: 83-204-395
CHÙA MINH ĐẠO
12/3 Kỳ Đồng,
Phường 9, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Nhơn
Phone: 83-439-340
CHÙA PHẬT BỬU
94/1B Trần Văn Đang,
Phường 9, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA VIÊN THÔNG
97/21 Trần Văn Đang,
Phường 9, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Phú
Phone: ?
CHÙA TRUNG HÒA
358/2A Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 10, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Bình
Phone: 83-465-360
CHÙA VẠN QUỐC
292/21 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 10, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Liên
Phone: 83-420-397
CHÙA BÁT NHÃ
205/18 Trần Văn Đang,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Thiện
Phone: 83-845-170
CHÙA BỬU LONG
219/7 Trần Văn Đang,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Tấn
Phone: 83-844-601
CHÙA HƯNG PHƯỚC
462B/121 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển pháp
Phone: 9-316-491
CHÙA KHÁNH HƯNG
390/8 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tâm
Phone: 83-465-685
CHÙA PHƯỚC QUANG
159/39 Trần Văn Đang,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Trì
Phone: 83-840-233
CHÙA VĨNH XƯƠNG
179B Trần Văn Đang,
Phường 11, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Yến
Phone: 83-845-644
CHÙA HẢI TUỆ
25/1B Lê Văn Sĩ,
Phường 13, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tịnh
Phone: 83-436-982
CHÙA KIM CƯƠNG
108/61 Trần Quang Diệu,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Trí
Phone: 83-439-880
CHÙA VĨNH LONG
394 Lê Văn Sĩ,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nghị
Phone: 83-466-996
CHÙA PHÁP HOA
220A Lê Văn Sĩ,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thọ Lạc
Phone: 83-439-427
CHÙA PHÁP VÂN
12/6 Trần Quang Diệu,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Bửu
Phone: 83-438-985
TỊNH THẤT PHƯỚC HUỆ
45 Trần Quang Diệu,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Long
Phone: 83-450-806
CHÙA THÍCH CA
386/81 Lê Văn Sĩ,
Phường 14, Quận 3.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Trí
Phone: 9-311-826


Là Phật tử thì phải luôn tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ