CHÙA VIỆT NAM

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ

QUẬN 2 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
505 Xa Lộ Hà Nội,
An Phú, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Lai
Phone: 83-991-105
TỊNH THẤT AN HÒA
828 Thảo Điền,
Thảo Điền, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hòa
Phone: 83-875-800
CHÙA KỲ QUANG
725 Xa Lộ Hà Nội,
Thảo Điền, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Minh
Phone: 83-992-108
CHÙA DIỆU GIÁC
6 Trần não,
Bình An, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Bảo Nguyệt
Phone: 73-400-530
CHÙA HUÊ NGHIÊM
299 Lương Định Của,
Bình Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Quảng
Phone: 83-874-257
TỒ ĐÌNH ĐÔNG HƯNG
201 Lương Định Của,
An Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đồng Tín
Phone: 73-415-599
CHÙA HỘI ĐỨC
13 Lương Định Của,
An Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Ngộ Pháp
Phone: 73-415-570
CHÙA LIÊN TRÌ
153 Lương Định Của,
An Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA THIỀN TỊNH
14 Lương Định Của,
An Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đồng Hạnh
Phone: 83-874-660
CHÙA TỪ PHONG
171 Lương Định Của,
An Khánh, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đồng Thái
Phone: ?
CHÙA ĐÔNG THẠNH
512 Trần Não,
Bình An, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Chúc Kiên
Phone: 83-890-933
TỊNH XÁ NHƯ LAI
108 Cây Bàng,
An Lợi Đông, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Minh
Phone: 83-890-738
TỊNH THẤT PHƯỚC QUANG
190 Lương Định Của,
Thủ Thiêm, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-874-618
CHÙA MINH ĐỨC
262 Cây Bàng,
Thủ Thiêm, Quận 2.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Khiết Lợi
Phone: 8-872-314


Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ