CHÙA VIỆT NAM

An Ủi Lớn Nhất Của Đời Người Là Bố Thí

QUẬN 11 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
SẮC TỨ TỪ TÂN
23 Tân Hóa,
Phường 1, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Thành
Phone: 83-586-033
NIỆM PHẬT NI TỰ
48/6 Tân Hóa,
Phường 1, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ý
Phone: 83-587-960
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHÁP TÂM
708/26 Hồng Bàng,
Phường 1, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Minh
Phone: ?
CHÙA SÙNG ĐỨC
688 Hồng Bàng,
Phường 1, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Thành
Phone: 9-693-802
VIÊN THÔNG TỰ
762/22B Hồng Bàng,
Phường 1, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Hải
Phone: 83-960-6027
TỊNH XÁ DIỆU QUANG
225 Hàn Hải Nguyên,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thường Định
Phone: 83-587-657
TỊNH XÁ GIÁC QUAN
323/7 Minh Phụng,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Giác
Phone: 83-587-065
TỔ ĐÌNH HUÊ LÂM
680 Hồng Bàng,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-606-901
CHÙA LINH QUANG
1486 Ba Tháng Hai,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Ninh Hùng
Phone: 83-587-450
ĐẠI THÁNH NGỌC PHỤNG ĐƯỜNG
103/2 Thái Phiên,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-589-418
CHÙA PHỤNG SƠN
1408 Ba Tháng Hai,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-693-584
TỊNH XÁ ỨNG CÚNG
334/20 Minh Phụng,
Phường 2, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Nghiêm
Phone: 8-584-124
CHÙA GIÁC VIÊN
161/35 Lạc Long Quân,
Phường 3, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Viên
Phone: 83-581-674
CHÙA QUAN ÂM
180 Lạc Long Quân,
Phường 3, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-589-488
CHÙA QUAN ÂM
109/1 Lạc Long Quân,
Phường 3, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Ngọc Thành
Phone: 83-589-200
TỊNH XÁ HOA NGHIÊM
12 Nguyễn Bá Học,
Phường 4, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-840-960
CHÙA PHI HÀ ĐỘNG
159 Lê Thị Riêng,
Phường 4, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hiền
Phone: ?
CHÙA BẢO TÂM
202 Lạc Long Quân,
Phường 5, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA HƯNG QUỐC
20 Lạc Long Quân,
Phường 5, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Huệ
Phone: 83-600-036
TỊNH XÁ QUANG MINH
131/8 Lạc Long Quân,
Phường 5, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-600-896
CHÙA GIÁC HOẰNG
135 Lý Nam Đế,
Phường 7, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Thuận
Phone: 83-560-746
CHÙA KHÁNH SƠN
62/130 Lê Đại Hành,
Phường 7, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Đạo
Phone: 83-530-919
LIÊN HOA CỔ TỰ
18E Lý Nam Đế,
Phường 7, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA BỒNG LAI THIỆN ĐỨC ĐÀN
115/12 Lò Siêu,
Phường 8, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ CHÁNH NHƯ
254/1 Thái Phiến,
Phường 8, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-630-234
CHÙA LIÊN HOA
236/31 Thái Phiên,
Phường 8, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Duy Trấn
Phone: 9-633-673
TỊNH XÁ LIÊN QUANG
140B Hàn Hải Nguyên,
Phường 8, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhật Thọ
Phone: ?
CHÙA PHỔ THÀNH ĐƯỜNG
230 Thái Phiên,
Phường 8, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-584-645
TỊNH XÁ HOA TẠNG
275 Thái Phiên,
Phường 9, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Kiến Trí
Phone: 83-580-840
CHÙA KHÁNH VÂN
205 Đội Cung,
Phường 9, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Ngôn
Phone: 83-584-419
TỊNH THẤT VIÊN THÔNG
256/90 Hàn Hải Nguyên,
Phường 9, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-586-509
CHÙA ĐA BẢO
51/6 Ông Ích Khiêm,
Phường 10, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thông Niệm
Phone: 83-580-051
CHÙA GIÁC HẠNH
51 Ông Ích Khiêm,
Phường 10, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA HOÀNG LONG
200/27E Xóm Đất,
Phường 10, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Thành
Phone: 83-581-269
CHÙA VẠN LINH
180/55 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hương
Phone: ?
CHÙA PHƯỚC HÒA
57 Đội Cung,
Phường 11, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhật Châu
Phone: ?
CHÙA PHÚ THỌ
123/17 Lãnh Binh Thăng,
Phường 12, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Đức
Phone: 83-581-404
TỊNH XÁ BỒI ĐỨC
141 Tôn Thất Hiệp,
Phường 13, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA TỪ THỌ
44/122 Tuệ Tĩnh,
Phường 13, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Phú
Phone: 83-584-628
CHÙA VẠN PHƯỚC
55 Tuệ Tĩnh,
Phường 13, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phước Trí
Phone: 9-627-217
PHẬT VIỆN GIÁC HOA
67/5 Bình Thới,
Phường 14, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA GIÁC SANH
103 Âu Cơ,
Phường 14, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phước Định
Phone: 83-603-260
TỊNH XÁ PHỔ GIÁC
45/23 Bình Thới,
Phường 14, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA PHỔ HIỀN
52/9 Ông Ích Khiêm,
Phường 14, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhuận Hòa
Phone: 83-651-129
CHÙA QUANG ĐỨC
45/6A Bình Thới,
Phường 14, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hồng Liên
Phone: 83-602-941
CHÙA BỬU ÂM
594 Hồng Bàng,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
PHẬT HỌC CHÚNG TÂM
210A Nguyễn Thị Nhỏ,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-842-906
CHÙA DI PHƯỚC ĐƯỜNG
39/20 Lò Siêu,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-571-869
CHÙA ĐÀO VIÊN ĐÀN
51 Thái Phiên,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH THẤT HUÊ LIÊN
600/2 Hồng Bàng,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Mỹ
Phone: 9-602-047
KHÁNH VÂN NAM VIỆN
296/2 Nguyễn Thị Nhỏ,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-692-732
CHÙA LÔI ÂM
20 Lò Siêu,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Thanh
Phone: 83-567-569
QUAN ÂM TỬ TRÚC LÂM
269/25 Nguyễn Thị Nhỏ,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhứt Quang
Phone: 9-601-400
CHÙA THIÊN Ý ĐÀN
3 lò siêu,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ TRÚC LÂM
72/9 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Pháp Huệ
Phone: 83-574-228
CHÙA TỨ PHƯỚC
60/1D Hùng Vương,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tấn
Phone: 83-841-083
CHÙA TỪ ÂN
440 Hồng Bàng,
Phường 16, Quận 11.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9-691-053


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ