CHÙA VIỆT NAM

Lễ Vật Lớn Nhất Của Đời Người Là Khoan Dung

QUẬN 10 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA PHƯỚC LONG
151G Hồ Thị Kỷ,
Phường 1, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hậu
Phone: 83-320-292
CHÙA VIÊN MINH
1/2D Lý Thái Tổ,
Phường 1, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tâm
Phone: 83-302-901
CHÙA BỬU THÀNH
73 Hòa Hảo,
Phường 2, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tài
Phone: 83-320-643
CHÙA VĨNH LONG
242/1 Sư Vạn Hạnh,
Phường 2, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thanh
Phone: ?
CHÙA GIÁC NGỘ
92 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 3, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-394-121
CHÙA PHỤNG SƠN
285 Ngô Gia Tự,
Phường 3, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đức Bổn
Phone: ?
CHÙA BẮC SƠN
385 Nguyễn Duy Dương,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-347-364
CHÙA HƯNG LONG
298 Ngô Gia Tự,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Tín
Phone: 83-320-071
HỘI QUÁN TÂN HƯNG LONG
282 Nguyễn Tri Phương,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-351-756
CHÙA TRẤN QUỐC
252 Ngô Gia Tự,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Hải
Phone: 83-354-102
CHÙA TỪ NGHIÊM
415 Bà Hạt,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hoa
Phone: 83-355-304
CHÙA VIÊN QUANG
288/612 Nguyễn Duy Dương,
Phường 4, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Phước Hiển
Phone: 83-393-570
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG AN KHÁNH
473 Hòa Hảo,
Phường 5, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-549-791
CHÙA HUỆ QUANG
321 Vĩnh Viễn,
Phường 5, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Long
Phone: 83-531-417
CHÙA VẠN HẠNH
279 Vĩnh Viễn,
Phường 5, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ngộ
Phone: 83-579-117
CHÙA VĨNH AN ĐƯỜNG
39/2 Nguyễn Tiểu La,
Phường 5, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-561-552
CHÙA LINH QUANG
30 Nguyễn Kim,
Phường 7, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Phương
Phone: 83-531-102
CHÙA PHẬT QUANG
217 Đào Duy Từ,
Phường 7, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Minh
Phone: 83-561-989
CHÙA ẤN QUANG
243 Sư Vạn Hạnh,
Phường 9, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Quang
Phone: 83-354-383
TỊNH THẤT TƯỜNG VÂN
260/488 Bà Hạt,
Phường 9, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Dũng Liên
Phone: 83-395-917
CHÙA LINH GIÁC
485/29 Lý Thái Tổ,
Phường 10, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Bửu Tịnh
Phone: 83-324-557
CHÙA PHÁP HỘI
702/105 Điện Biên Phủ,
Phường 10, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tắc Tuệ
Phone: 83-334-029
CHÙA PHÁP VƯƠNG
702/23 Điện Biên Phủ,
Phường 10, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Roãn
Phone: ?
CHÙA GIÁC MINH
716 Điện Biên Phủ,
Phường 11, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đức Nghiệp
Phone: 83-356-723
CHÙA KHÁNH ANH
131/12 Ba Tháng Hai,
Phường 11, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tánh
Phone: 83-331-177
CHÙA LINH PHƯỚC
158/64 Ba Tháng Hai,
Phường 11, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA LONG HOA
44 Trần Minh Quyền,
Phường 11, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Hiền
Phone: 83-398-283
CHÙA PHƯỚC HẢI
165/17 Ba Tháng Hai,
Phường 11, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Nguyện
Phone: 83-324-703
CHÙA TỪ ÂN
285 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tri
Phone: 83-627-562
VIỆT NAM QUỐC TỰ
16B Ba Tháng Hai,
Phường 12, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Nhơn
Phone: 83-652-700
CHÙA BỬU ĐÀ
419/4 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Thọ
Phone: 83-652-369
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG GIÁC HẢI
521/49 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Niệm
Phone: ?
CHÙA HÒA BÌNH
419/36 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Trường
Phone: 83-626-697
CHÙA ĐỊNH THÀNH
629/38 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 15, Quận 10.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Lệ Trang
Phone: 83-657-648


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ