CHÙA VIỆT NAM

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti

QUẬN 1 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA PHỤNG SƠN
338 Nguyễn Công Trứ,
Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tôn Thật
Phone: 83-296-684
CHÙA ĐỨC QUANG
282 Trần Quang Khải,
Tân Định, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Từ
Phone: 83-436-061
CHÙA LONG HOA
53 Trần Khánh Dư,
Tân Định, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG QUẢNG THÀNH
212/133 Nguyễn Hữu Cảnh,
Phường 22, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Thông
Phone: ?
CHÙA VẠN THỌ
212/158 Nguyễn Hữu Cảnh,
Phường 22, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Sơn
Phone: 83-469-306
CHÙA TAM BẢO
54 Trần Quang Khải,
Tân Định, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Từ Hảo
Phone: 83-469-142
CHÙA LIÊN TÔNG
145 Đề Thám,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Huệ
Phone: ?
CHÙA LINH PHƯỚC
100 Cô Giang,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-368-052
TỔ ĐÌNH LINH SƠN
149 Cô Giang,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA PHÁP BỬU
245 Bến Chương Dương,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Đồng Hạnh
Phone: 83-369-611
NI VIỆN PHÁP HOA
183 Cô Bắc,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Minh Huệ
Phone: 83-373-280
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHÁP THÔNG
187 Cô Giang,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA THẠNH ĐỨC
233 Bến Chương Dương,
Cô Giang, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hưng
Phone: ?
CHÙA BÁO ÂN
18 Nguyễn Thị Minh Khai,
Đa Kao, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Đức
Phone: 83-233-178
CHÙA PHƯỚC HẢI
73 Mai Thị Lựu,
Đa Kao, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Vĩnh Khương
Phone: 83-203-102
CHÙA THIỆN HẠNH
16 Đinh Tiên Hoàng,
Đa Kao, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Viên Hảo
Phone: 83-229-889
CHÙA PHẬT ẤN
36 Bến Chương Dương,
Cầu Kho, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-364-280
CHÙA THIÊN PHƯỚC
391 Trần Hưng Đạo,
Cầu Kho, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Ấn
Phone: 83-369-579
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG LINH QUANG
9 Nguyễn Công Trứ,
Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA BÀ
122 Bến Chương Dương,
Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-212-028
TỔ ĐÌNH TRƯỜNG THẠNH
97 Yersin,
Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hạnh
Phone: 83-212-084
CHÙA AN LẠC
175 Phạm Ngũ Lão,
Phạm Ngũ Lão, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Tùng
Phone: 83-360-481
CHÙA PHƯỚC HẬU
120 Trần Hưng Đạo,
Phạm Ngũ Lão, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tịnh
Phone: 83-376-449
CHÙA QUẢNG HƯƠNG
95 Lê Thị Riêng,
Bến Thành, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Pháp
Phone: 83-252-386
TỊNH THẤT GIÁC HẠNH
165 Cống Quỳnh,
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Giác Hạnh
Phone: ?
CHÙA LÂM TẾ
212 Nguyễn Trãi,
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Hiền
Phone: 83-334-860
CHÙA LONG AN
106 Nguyễn Văn Cừ,
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Quang
Phone: 83-361-106


Không dứt được tham, sân, si thì sẽ không bao giờ phát trí tuệ.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ