CHÙA VIỆT NAM

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng

PHẦN LAN - FINLAND

HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM
32 Laajakorvenkuja E
01620 Vantaa.
FINLAND
Trụ Trì: Thích Thông Biện
Phone: 358-878-1441

HÀ LAN - HOLLAND

CHÙA VẠN HẠNH
65 Middenweg
1394 Nederhorst den Berg.
HOLLAND
Trụ Trì: Thích Minh Giác
Phone: 011-31-2945-4393

ÁI NHĨ LAN - IRELAND

CHÙA LONG VÂN
23 Kilcronan Court
Clondalkin Dublin 22.
IRELAND
Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Hà
Phone: 1-457-7020

THỤY ÐIỂN - SWEDEN

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
Eriksdalsgatan,
21432 Malmo.
SWEDEN
Trụ Trì: Thích Tâm Huệ
Phone: 40-926-963
ÐẠI BI QUAN THẾ ÂM
16 Jarnvagsgatan,
26734 Bjuv.
SWEDEN
Trụ Trì: Thích ?
Phone: Phone: 42-83-995
Cell: 42-82-541
CHÙA PHẬT QUANG
417 Hjallbo,
Angered, Gothenburg.
SWEDEN
Trụ Trì: Thích Tịnh Phước
Phone: 031-435-408
Email: thichtinhphuoc@yahoo.se

BỈ QUỐC - BELGIUM

CHÙA HOA NGHIÊM
157 Rue d'Anderlecht,
1000 Bruxelle.
BELGIUM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 2-511-0524
CHÙA TUỆ GIÁC
2 Rue de l'Espoir,
4030 Liège.
BELGIUM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: Phone: 4-143-3739
Cell: 4-142-6674
CHÙA LINH SƠN
88 Rue de la Victorie,
1060 Bruxelles.
BELGIUM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 2-511-0524
CHÙA THIỆN LONG
6 Rue Saint Nicolas,
4000 Liege.
BELGIUM
Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Hà
Phone: 40-254-2992

NA UY - NORWAY

CHÙA KHUÔNG VIỆT
2 Blystadvegen,
2006 Lovenstad.
NORWAY
Trụ Trì: Thích Trí Minh
Phone: 6797-3033
Fax: 6797-1905
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
215 Rostengrenda,
7075 Tiller.
NORWAY
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 5-246-439
Cell: 5-930-439
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
29 Olsvikasen,
5079 Loddefjord.
NORWAY
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
6 Løkkeveien,
3050 Mjøndalen.
NORWAY
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 9815-8717
CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
464 Ravnảsvegen,
4700 Vennesla.
NORWAY
Trụ Trì: Thích
Phone:

ANH QUỐC - ENGLAND

CHÙA LINH SƠN
76 Beulah Hill,
Crystal Palace, London.
ENGLAND
Trụ Trì: Thích Trí Như
Phone: 181-771-5933
Fax: 181-771-5484
HỘI TƯƠNG TẾ PHẬT GIÁO
12 Radegund Rd,
Cambridge, Cambridgeshire.
ENGLAND
Trụ Trì: Thích Giác Quang
Phone: ?
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TỪ ÐÀM
127 Holly Rd,
Handsworth, Birmingham.
ENGLAND
Trụ Trì: Thích Phước Huệ
Phone: 021-551-8614
QUAN ÂM NI TỰ
8 Fenn St,
Hackney, London.
ENGLAND
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Liên
Phone: ?
LINH SƠN PHẬT ÐƯỜNG
11 Emine St,
Winterton, Scunthorpe.
ENGLAND
Trụ Trì: Thích Nữ Trí phương
Phone: ?

THỤY SĨ - SWITZELAND

TỊNH THẤT LIÊN THÀNH
18 Rue Du Bugnon,
100 Lausanne.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích Nữ Thành Liên
Phone: 021-311-1840
CHÙA LINH PHONG
24 Chemin des Vignes,
1024 Ecublems.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Hạnh
Phone: 201-691-2104
CHÙA TRÍ THỦ
Schulhausstrasse,
3052 Zollikofen.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích Quảng Hiền
Phone: 31-911-9466
CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA
15 Moosstrasse,
6003 Lucem.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 41-210-4204
CHƠN MINH TỊNH XÁ
9 Rosenheimstrasse,
9008 Gallen.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 71-259-569
CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA
36 Erlenstrasse,
6020 Emmenbrücke Luzern.
SWITZELAND
Trụ Trì: Thích Hạnh Thức
Phone: 041-281-3252
Fax: 041-280-9443

ÐỨC QUỐC - GERMANY

CHÙA PHẬT BẢO
8 Emil Zeiß Straße,
32683 Barntrup.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hạnh
Phone: 05-263
Cell: 05-3601
CHÙA PHẬT HUỆ
443 Hanauer Landstraße,
60314 Frankfurt am Main.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Thiện Sơn
Phone: 069-4080-7670
Fax: 069-4080-7673
BẢO QUANG LINH TỰ
117 Schiffbeker Weg,
2000 Hamburg.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tâm
Phone: 40-7367-2262
Fax: 40-7367-2263
QUÁN THẾ ÂM NI TỰ
79 Ottostraße,
5100 Aachen.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Ân
Phone: 024-541-275
CHÙA THIỆN HÒA
617 Dahlener Straße,
4050 Monchenladbach.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Minh Phú
Phone: ?
CHÙA LINH THỨU
14 Pinneberger Weg,
13581 Berlin Spandau.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Phước
Phone: 30-3671-1287
Fax: 30-3671-1289
CHÙA VIÊN GIÁC
6 Karlsruher Straße,
30519 Hannover.
GERMANY
Trụ Trì: Thích Như Ðiển
Phone: 0-511-879-630
Fax: 0-511-870-963

ÐAN MẠCH - DENMARK

CHÙA LIỄU QUÁN
54 Langagervej,
2500 Valby, Copenhagen.
DENMARK
Trụ Trì: Thích Quảng Bình
Phone: 43-520-812
CHÙA QUẢNG HƯƠNG
88 Havkærvej,
8381 Mundelstrup, Tilst.
DENMARK
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 86-245-744
CHÙA GIÁC HẢI
13 Gl Hirtshalsvej,
9800 Hijorring, Vidstrup.
DENMARK
Trụ Trì: Thích Quảng Bình
Phone: 22-379-272
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG QUANG MINH
30 Ulvevej,
6700 Esbjerb.
DENMARK
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 75-156-462
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG AN LẠC
75 Skelvej,
9400 Nørresundby, Alborg.
DENMARK
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 98-790-627
CHÙA VẠN HẠNH
5 Killerupgade,
5200 Odense O.
DENMARK
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 66-155-796
LINH THỨU NI TỰ
Hagenørvej,
7000 Fredericia.
DENMARK
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hiếu
Phone: 93-199-594


Ai nói ta tốt, ta vui. Ai nói ta xấu, ta khó chịu vì ta chưa thực tu.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ