CHÙA VIỆT NAM

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm

PHÁP - FRANCE

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
THIỀN VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
6 Route de Noisiel,
77200 Torcy.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Giác huệ
Phone: 160-052-978
Cell: 686-046-552
CHÙA LINH SƠN
9 Av Jean Jaurès,
94340 Joinville le Point.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Huyền Vi
Phone: 48-837-547
Cell: 48-970-437
Fax: 48-837-759
CHÙA NHÂN VƯƠNG
29 Rue Condorcet,
16000 Troyes.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Viên Mãn
Phone: 032-576-1935
CHÙA VẠN HẠNH
3 Rue du Souvenir Francaise,
44800 Saint Herbain.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nguyên Lộc
Phone: 024-850-459
THIỀN ÐƯỜNG THƯỜNG LẠC
63 Av Rouget de Lisle,
94400 Vietry Sur Seine.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Nhân
Phone: 014-718-6820
CHÙA QUAN ÂM
20 Rue des Frères Petit,
94500 Champigny sur Mame.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Minh
Phone: 48-866-668
CHÙA KHÁNH ANH
14 Av Henri Babusse,
92220 Bagneux.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Minh Tâm
Phone: 46-558-444
Fax: 47-355-908
CHÙA PHÁP HOA
3 Chemin du Vallon des Tuves,
13015 Marseille.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Thiền Ðịnh
Phone: 491-655-949
CHÙA TỊNH TÂM
2 Rue des Bois,
93130 Sèvres.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Phước Toàn
Phone: 4507-1097
CHÙA HỒNG LIÊN
13 Av Henri Giraud,
83600 Fréjus.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Chân Mỹ
Phone: 494-532-529
CHÙA TỪ QUANG
32 Av Docteur Ménard,
06000 Nice.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Tâm Châu
Phone: 493-814-857
PHỔ ÐÀ NI TỰ
226 Chemin de Saint Antoine,
13015 Marseille.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tuấn
Phone: 491-515-081
CHÙA KỲ VIÊN
52 Rue Pierre Semard,
93150 Blane Mesnil.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 4865-5768
CHÙA HOA NGHIÊM
20 Rue Jean Jacques Rousseau,
94290 Villeneuve le Roi.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Trung Quán
Phone: 4597-1703
CHÙA PHÁP VƯƠNG
1 Rue de la Pagode,
13015 Marseille.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 7047-2937
CHÙA NHỰT NGUYỆT QUANG MINH
15 Rue Claude Debussy,
47300 Villeneuve sur Lot.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Minh Ðức
Phone: 5370-2786
CHÙA THIỆN MINH
51 Rue de Cuzieu,
69110 Saint Roy-Les-Lyon.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Tánh Thiện
Phone: 478-597-147
CHÙA PHẬT BẢO
3 Rue Broca,
91600 Sanigny Sur Orge.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Minh Ðức
Phone: ?
CHÙA HOA NGHIÊM
7 Route de Clemencières,
38000 Grenoble.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Hải
Phone: 7646-5615
LÀNG MAI
Meyrac Loubes Bemac,
47120 Duras.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nhất Hạnh
Phone: 330-5394-7540
Fax: 5394-7590
CHÙA VẠN HẠNH
3 Rue du Souvenir Francais,
44800 Sait Herblain.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nguyên Lộc
Phone: 02-4085-0459
CHÙA LIÊN HOA
6 Rue du Commandant Marchand,
33140 Villenave Dornon.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Hiền
Phone: 556-759-334
LINH SƠN BUDDHIST ASSOCIATION
9 Bd des Francais Libres,
29200 Brest.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 16-9844-4454
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG LINH SƠN
1 Cour Bailla,
51100 Reims.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Anh
Phone: 2605-7447
CHÙA LINH SƠN
65 Route de Tournefeuille,
31270 Cugnaux, Toulouse.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Lạc
Phone: 561-927-808
TÙNG LÂM LINH SƠN
Les Bosnages,
87290 Chateauponsac.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Huyền Vi
Phone: 16-5560-2272
Cell: 16-5560-2160
CHÙA LINH SƠN
146 Rue de Belfort,
68200 Mulhouse.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Minh
Phone: ?
CHÙA TỊNH ÐỘ HOA NGHIÊM
Route de Clemencières,
3800 Grenoble.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 476-465-615
CHÙA PHẬT QUANG
163 Route de Montélier,
26000 Valence.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 7565-5446
TỊNH ÐỘ ÐẠO TRÀNG
6 Rue des Martinets,
94270 Kremlin Boitre.
FRANCE
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 146-713-515
CHÙA KIM QUANG
8 Rue Fontaine,
93000 Bobigny.
FRANCE
Trụ Trì: Thích Minh Ðịnh
Phone: 4850-9866


Là Phật tử quyết học hạnh xả của Phật, không theo sự cố chấp phàm phu.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ