CHÙA VIỆT NAM

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá

GIA NÃ ĐẠI - CANADA

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA VIÊN QUANG
689 St. Charles St E,
Maryhill, Ontario. N0B-2B0
CANADA
Trụ Trì: Thích Đạo Hạnh
Phone: 519-570-2548
CHÙA A DI ĐÀ
1120 Queen St W,
Toronto, Ontario. M6J-1H9
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Chơn Huệ
Phone: 416-533-5838
CHÙA HUÊ LÂM
962 Wilson Ave,
Downsview, Ontario. M3K-1E7
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Như Linh
Phone: 416-630-7444
CHÙA HƯƠNG ĐÀM
147 South Bend Rd E,
Hamilton, Ontario. L93-2B5
CANADA
Trụ Trì: Thích Tâm Ðăng
Phone: 905-387-5905
CHÙA PHÁP VÂN
420 Traders Blvd E,
Mississauga, Ontario. L4Z-1W7
CANADA
Trụ Trì: Thích Tâm Hòa
Phone: 905-712-8809
Fax: 905-712-8836
CHÙA HOA NGHIÊM
1278 Gerrard St E,
Toronto, Ontario. M4L-1Y7
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 416-406-1869
Fax: 416-406-1867
CHÙA TỪ BI
300 Bathurst St,
Toronto, Ontario. M5T-2S3
CANADA
Trụ Trì: Thích Ngộ Ðức
Phone: 416-504-2073
Fax: 416-537-0488
CHÙA TỪ ÂN
3591 Albion Rd,
South Gloucester, Ontario. K1T-1A2
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 613-247-0920
CHÙA LINH SƠN
1 Howard Park Ave,
Toronto, Ontario. M6P-1V3
CANADA
Trụ Trì: Thích Trí Dũng
Phone: 416-537-9112
CHÙA LINH SƠN
1059 Albert Rd,
Windsor, Ontario. N8Y-3P4
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Mẫn
Phone: 519-254-2646
CHÙA PHỔ ĐÀ
1002 Somerset St,
Ottawa, Ontario. K1R-6R9
CANADA
Trụ Trì: Thích Bổn Ðạt
Phone: 613-231-2516
Fax: 613-234-7756
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG LONDON
732 Lome Ave,
London, Ontario. N5W-3K6
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 519-432-7828
HIẾU GIANG NI TỰ
4629 Bank St,
Ottawa, Ontario. K1T-3W6
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Viên Tánh
Phone: 613-822-8535
Email: vientanh71@yahoo.ca
CHÙA TỊNH QUANG
2519 Dundas St,
London, Ontario. N5V-3E1
CANADA
Trụ Trì: Thích Giác Nhiên
Phone: 519-659-6328
TỔ ĐÌNH TỪ QUANG
1978 Rue Parthenais,
Montréal, Québec. H2K-3S3
CANADA
Trụ Trì: Thích Tâm Châu
Phone: 514-525-8122
Cell: 514-672-6412
CHÙA QUAN ÂM
3781 Avenue de Courtal,
Montréal, Québec. H3S-1B8
CANADA
Trụ Trì: Thích Trường Phước
Phone: 514-735-9425
CHÙA THUYỀN TÔN
6685 Alma St,
Montréal, Québec. H2S-2W4
CANADA
Trụ Trì: Thích Viên Diệu
Phone: 514-948-4540
CHÙA TAM BẢO
4450 Avenue Van Horne,
Montréal, Québec. H3S-1S1
CANADA
Trụ Trì: Thích Thiện Nghị
Phone: 514-733-3841
Fax: 514-733-5860
CHÙA LIÊN HOA
715 Boul Provencher,
Brossard, Québec. J4W-1Y5
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 514-672-7948
CHÙA CHÂN QUANG
1795 East 1st Ave,
Vancouver, British Columbia. V5N-1A9
CANADA
Trụ Trì: Thích Chơn Hòa
Phone: 604-251-4808
Fax: 604-251-2178
CHÙA THIỀN TÔN
875 Renfrew St,
Vancouver, British Columbia. V5K-4B7
CANADA
Trụ Trì: Thích Nguyên Tịnh
Phone: 604-253-4095
CHÙA BẢO QUANG
13703 Grosvenor Rd E,
Surrey, British Columbia. VEV-3R5
CANADA
Trụ Trì: Thích Chân Bảo
Phone: 604-951-7403
CHÙA PHÁP HOA
4207 Carey Rd,
Victoria, British Columbia. V8Z-4H1
CANADA
Trụ Trì: Thích Nguyên Thảo
Phone: 604-744-1135
Cell: 604-727-2582
CHÙA VẠN HẠNH
933 Colville Rd,
Victoria, British Columbia. V9A-4P4
CANADA
Trụ Trì: Thích Pháp Ấn
Phone: ?
CHÙA BÁT NHÃ
1824 40th St. S.E,
Calgary, Alberta. T2B-1B4
CANADA
Trụ Trì: Thích Thiên Quang
Phone: 403-248-6939
CHÙA PHẬT QUANG
3104 48th St,
Edmonton, Alberta. T6L-5Z3
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 403-461-7931
CHÙA HOA NGHIÊM
1152 10th S.E,
Calgary, Alberta. T2G-3F4
CANADA
Trụ Trì: Thích Hằng Trường
Phone: 403-269-2960
CHÙA HẢI ĐỨC
901 Camroi St,
Regina, Saskatchewan. S4T-2S4
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 306-751-4508
CHÙA CHÁNH TÂM
229 Avenue Y South,
Saskatoon, Saskatchewan. S7M-3J4
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 306-978-0085
Email:chanhtam@chanhtamtemple.com
CHÙA HẢI HỘI
650 Burrows Ave,
Winipeg, Manitoba.  
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 204-586-7578
CHÙA TỪ THUYỀN
241 Queen St W,
Brampton, Ontario.  
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Từ Diệu
Phone: 905-456-7132
Cell: 905-783 9425
CHÙA BỒ ĐỀ
2155 St Viateur,
Beaubort, Québec. G1E-4L6
CANADA
Trụ Trì: Thích Viên Diệu
Phone: 418-660-6407
CHÙA HUYỀN KHÔNG
1292 Boul Rosemont,
Montréal, Québec. H2S-2A7
CANADA
Trụ Trì: Thích Minh Thông
Phone: 514-276-2756
CHÙA PHẬT QUANG SƠN
3831 Rue Jean Talon E,
Montréal, Québec. H2A-1Y3
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 514-721-2882
CHÙA TRỪNG THỦY
2998 Boul Des Sources,
Montréal, Québec. H9R-4N2
CANADA
Trụ Trì: Thích Nữ Thông Tịnh
Phone: 514-685-9125
Cell: 514-781-3781
CHÙA XÁ LỢI VẠN HẠNH
338 Weston Rd,
Toronto, Ontario. M6N-3P8
CANADA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 416-604-4944
TU VIỆN TRÚC LÂM
11328 97 St NW,
Edmonton, Alberta. T5G-1X4
CANADA
Trụ Trì: Thích Pháp Hòa
Phone: 780-471-1093
Fax: 780-471-5394
TU VIỆN TÂY THIÊN
58012 Range Rd 270,
Westlock County, Alberta. T0G-0H0
CANADA
Trụ Trì: Thích Pháp Hòa
Phone: 780-471-1093
Fax: 780-471-5394


Tu là diệt trừ tham, sân, si để đạt đến chỗ thân, khẩu và ý đều thanh tịnh.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ