CHÙA VIỆT NAM

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng

ÚC ĐẠI LỢI - AUSTRALIA

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA PHƯỚC HUỆ
369 Victoria St,
Wetherill Park, NSW. 2164
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Phước Huệ
Phone: 02-725-2324
Fax: 02-725-5385
CHÙA HUYỀN QUANG
188 Chapel Rd,
Sidney NSW. 2200
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Bồn Ðiền
Phone: 02-707-3347
BUDDHIST VIHARA
43 Criff Dr,
Katooma, NSW. 2780
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Minh Nguyện
Phone: 047-822-740
CHÙA PHÁP BẢO
148 Edensor Rd,
St John Park, NSW. 2176
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Bảo Lạc
Phone: 02-610-5452
Fax: 02-9823-8748
CHÙA QUANG MINH
18 Burke St,
Braybrook, VIC. 3019
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Minh Trí
Phone: 03-9312-5729
CHÙA HOA NGHIÊM
22 Princess Ave,
Springvalve, VIC. 3171
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Thiện Tâm
Phone: 03-9548-2215
Fax: 03-9540-3087
CHÙA LINH SƠN
33 Radford Rd,
Reservoir, VIC. 3073
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Tịnh Ðạo
Phone: 03-9462-1799
TU VIỆN QUẢNG ÐỨC
85 Lynch Rd,
Faulkner, VIC. 3060
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Tâm Phương
Phone: 03-9357-3544
Fax: 03-9357-3600
CHÙA PHẬT QUANG
176 Rupert St W,
Footscray, Vic. 3012
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Chân Kim
Phone: 039-687-4920
PHẬT QUANG MONASTERY
40 Edwards Rd,
Digger Rest, VIC. 3247
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Chân Kim
Phone: 03-9340-0515
BẢO VƯƠNG TỰ
60 McPherson St,
Essendon, Vic. 3040
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Huyền Tôn
Phone: 03-9326-0428
CHÙA MINH GIÁC
564 The Horsley Dr,
Smithfield, NSW. 2164
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích An Thiện
Phone: 02-726-1030
CHÙA CHÁNH GIÁC
45 Money St,
Perth, WA. 6000
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 09-227-9331
Cell: 09-342-0609
Fax: 09-328-7815
CHÙA HUYỀN QUANG
188 Chapel St N,
Bankstown, NSW. 2200
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Bổn Ðiền
Phone: 02-9707-3347
CHÙA TRÚC LÂM
13 Winspear Ave,
Bankstown, NSW. 2200
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Tâm Minh
Phone: 02-9708-6339
VẠN AN THIỀN ÐƯỜNG
215 Redmayne Rd,
Horsley Park, NSW. 2164
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Thông Anh
Phone: 02-9260-1870
CHÙA PHƯỚC HẬU
292 Cabramatta Rd,
Cabramatta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Quàng Nghiêm
Phone: 02-9754-2092
CHÙA THIÊN ÂN
71 Delamere St,
Canleyvale, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Như Ðịnh
Phone: 02-9726-6964
CHÙA LIÊN HOA
210 Livingstone Rd,
Marrickville, NSW. 2204
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Tâm Lạc
Phone: 02-9559-6789
TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
5 Coventry Rd,
Cabramatta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Liên
Phone: 02-9723-0668
CHÙA A DI ÐÀ
113 Cabramatta Rd,
Cabramatta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nguyên Trúc
Phone: 02-9724-1513
TU VIỆN ÐA BẢO
191 harris Rd,
Normanhurst, NSW. 2076
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Bảo Lạc
Phone: 02-9610-5452
VĨNH NGHIÊM TEMPLE
177 John St,
Cabramatta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Viên Chơn
Phone: 02-9723-3383
THIỀN VIỆN MINH QUANG
30 Chadderton St,
Canleyvale NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Minh Hiếu
Phone: 02-923-8700
Fax: 02-9723-8701
PHỔ MINH CENTRE
214 Warren Rd,
Chester Hill, NSW. 2162
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Bảo Trương
Phone: 02-9788-5025
CHÙA THIÊN PHƯỚC
87 High St,
Cabramatta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Phước Sanh
Phone: 02-9610-7359
TU VIỆN PHƯỚC HUỆ
18 Station Ave,
St Albans, VIC. 3021
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Phước Huệ
Phone: ?
CHÙA PHƯỚC TƯỜNG
61 Elizabeth St N,
Richmond, VIC. 3121
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Minh Trí
Phone: 03-9429-7785
CHÙA HOA NGHIÊM
23 Conley St,
Noble Park, VIC. 3174
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tài
Phone: ?
THIỀN VIỆN HIỂN QUANG
40 Nicholson St,
Footscray, VIC. 3011
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Thông Giác
Phone: 08-9889-1978
LINH QUANG TỰ
30 Droop St,
Footscray, VIC. 3011
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Chân Pháp
Phone: 03-9689-3218
PHÁP ẤN TỰ
140 Agars Rd,
Balliang East, VIC. 3340
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Phước Thắng
Phone: 04-1182-8066
CHÙA THIỆN ÐỨC
123 Craigiclea Ave,
St Albans, VIC. 3021
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Tịnh Minh
Phone: 03-9864-0539
PHÁP QUANG TEMPLE
12 Freeman Rd,
Durrack, QLD. 4077
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nhựt Tân
Phone: 07-3372-1113
Fax: 07-3372-9988
CHÙA LINH SƠN
89 Rowe Tce,
Darra, QLD. 4076
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Lựu
Phone: 07-3875-4268
TU VIỆN PHẬT ÐÀ
36 Deodar St,
Inala, QLD. 4077
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Chơn Ðạo
Phone: 617-3372-3818
Fax: 617-3879-0886
QUAN THẾ ÂM NI TỰ
126 Nollamarra Ave,
Nollamarra, WA. 6062
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Nữ Phước Trí
Phone: 08-849-8887
Fax: 08-9349-8394
CHÙA PHỔ QUANG
94 Evandale Rd,
Marangaroo, WA. 6064
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Phước Nhơn
Phone: 08-9343-3230
Fax: 08-9343-1446
PHÁP HOA TEMPLE
20 Butler Ave,
Pennington, SA. 5013
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Như Huệ
Phone: 08-8447-8477
Fax: 08-8240-1758
VẠN HẠNH MONASTEREY
32 Archibald St,
Lyneham, ACT. 2602
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Quảng Ba
Phone: 02-6257-6617
Fax: 02-6257-7733
CHÙA VĨNH NGHIÊM
177 John St,
Cabramtta, NSW. 2166
AUSTRALIA
Trụ Trì: Thích Viên Chơn
Phone: 02-9723-3383


Tu là biết mình sai mỗi khi khởi tâm động niệm.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ