CHÙA VIỆT NAM

Sai lầm Lớn Nhất Của Đời Người Là Đánh Mất Mình

HOA KỲ - U.S.A

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA CHÁNH GIÁC
9080 Adams St,
La Patre, Alabama. 36509
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 334-824-7603
Cell: 334-824-2471
Fax: 334-824-2722
PHƯỚC HUỆ THIỀN TỰ
1313 E 48th St,
Tacoma, Washington. 98404
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 206-474-6770
Cell:206-472-6224
CHÙA LIÊN HOA
1211 Wilson St NE,
Olympia, Washington. 98506
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Tuyên
Phone: 306-352-7109
Cell: 306-352-3223
VIÊN QUANG TỰ - ÐỊA TẠNG
1705 Filbert Rd,
Lynnwood, Washington. 98036
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nhật Truyền
Phone: 206-672-0746
TU VIỆN BỬU HƯNG
17808 NE 18th St,
Vancouver, Washington. 98684
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Thế
Phone: 360-892-4507
QUAN ÂM TỰ
2611 S Buffalo Dr,
Las Vegas, Nevada. 98117
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Minh
Phone: 702-220-3463
CHÙA CỔ LÂM
3503 S Graham St,
Seattle, Washington. 98118
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nguyên An
Phone: 206-723-4741
CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
1651 S King St,
Seattle, Washington. 98144
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Chiếu
Phone: 206-323-2269
CHÙA VẠN HẠNH
4837 S Fontanelle St,
Seattle, Washington. 98118
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Giác Hương
Phone: 206-722-5305
CHÙA PHÚC HUỆ
12405 NE 95th St,
Seattle, Washington. 98033
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 206-822-7236
TỊNH XÁ QUAN ÂM
212 N 130th St,
Seattle, Washington. 98133
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nhật Tuyên
Phone: 206-362-0825
TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
5025 N Regal St,
Spokane, Washington. 99207
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Tuyên
Phone: 509-484-4331
Cell: 509-487-1316
LIÊN HOA NI TỰ
6233 W Fairbanks Rd,
Las Vegas, Nevada. 89103
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Hoa Tâm
Phone: 702-362-6311
TỊNH XÁ MINH QUANG
1006 NE Alberta St,
Portland, Oregon. 92721
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Tuyên
Phone: 503-288-9819
Cell: 503-735-1843
Fax: 503-281-8583
TỊNH XÁ NGỌC SƠN
8318 SE Harney St,
Portland, Oregon. 97266
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Thiện
Phone: 503-775-2333
Fax: 503-775-8981
CHÙA NAM QUANG
3337 NE 148th Ave,
Portland, Oregon. 97230
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chân Thuận
Phone: 503-254-0875
CHÙA LINH SƠN
2535 SE 118th Ave,
Portland, Oregon. 97266
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Thiền
Phone: 503-760-9283
LIÊN QUỐC THIỀN VIỆN
6431 SE Flavel St,
Portland, Oregon. 97206
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Ngỡi
Phone: 503-774-4005
LINH THỨU THIỀN VIỆN
2312 W Overland Rd,
Boise, Idaho. 83705
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tâm
Phone: 208-343-9322
CHÙA TAM BẢO
469 N 700 W,
Salt Lake City, Utah. 84116
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Như Liên
Phone: 801-537-7354
CHÙA VIỆT NAM
2302 N 47th Ave,
Phoenix, Arizona. 85035
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chủng Thiện
Phone: 602-278-8039
CHÙA PHÁP HOA
1107 E 32nd St,
Tucson, Arizona. 85713
U.S.A
Trụ Trì: Thích Hải Quang
Phone: 602-623-8409
CHÙA NHƯ LAI
2540 W Lliff Ave,
Denver, Colorado. 80219
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chánh Lạc
Phone: 303-936-4630
CHÙA AN BẰNG
5400 W Kentucky Ave,
Lakewood, Colorado. 80226
U.S.A
Trụ Trì: Thích Hải Nghiêm
Phone: 303-936-1739
CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
3607 W 14th Ave,
Denver, Colorado. 80219
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 303-922-8591
CHÙA CHÂN NHƯ
7201 W Bayaud Pl,
Lakewood, Colorado. 80226
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Chân Như
Phone: 303-238-5867
Cell: 303-935-0496
PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA
3502 W Walsh Pl,
Denver, Colorado. 80319
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Viên
Phone: 303-936-7499
QUAN ÂM TỊNH THẤT
1820 W Colorado Ave,
Colorado Springs, Colorado. 80904
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Liên Hoa
Phone: 719-442-6866
Cell: 719-540-2819
QUANG MINH TỰ
420 Pennsylvania St SE,
Albuquerque, New Mexico. 87106
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 505-293-2094
Cell: 505-271-9129
CHÙA PHÁP HOA
4653 N Arkansas Ave,
Wichita, Kansas. 67204
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Kiến Nguyện
Phone: 316-838-0132
CHÙA TỪ QUANG
301 E Hillside Pl,
Garden City, Kansas. 67846
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 316-276-8897
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BỬU QUANG
5157 S Hydraulic St,
Wichita, Kansas. 67216
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thiện Huyền
Phone: 316-529-3792
THIỀN VIỆN CHƠN TÂM
5400 Garrett Rd,
Oklahoma City, Oklahoma. 73121
U.S.A
Trụ Trì: Thích Tuệ Mẫn
Phone: 405-424-1788
CHÙA GIÁC QUANG
516 SE 17th St,
Oklahoma City, Oklahoma. 73129
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nguyên Tâm
Phone: 405-636-1845
CHÙA TAM BẢO
16933 E 21st St,
Tulsa, Oklahoma. 74134
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 918-438-0714
Cell: 918-838-1805
CHÙA VIÊN GIÁC
5101 NE 36th St,
Oklahoma City, Oklahoma. 73121
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Hòa
Phone: 405-424-0264
CHÙA HẢI ẤN
255 Cherry St,
New Britain, Connecticut. 06051
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Hoằng
Phone: 860-612-0077
HỘI PHẬT GIÁO CONNECTICUT
369 Simsbury Rd,
Bloomsfield, Connecticut. 06002
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 203-242-8002
TU VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
810 9th St,
Galveston, Texas. 77550
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Tường Liên
Phone: 409-763-8557
CHÙA PHẬT QUANG
701 Arizona,
Houston, Texas. 77587
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chơn Nguyên
Phone: 713-946-5490
Cell: 713-947-1420
CHÙA LINH SƠN
12222 Seashore Dr,
Houston, Texas. 77072
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Huệ
Phone: 281-568-6858
CHÙA LINH SƠN
13506 Ann Louise Rd,
Houston, Texas. 77086
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Huệ
Phone: 281-999-1623
CHÙA LINH SƠN
4604 Duval Rd,
Austin, Texas. 78727
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 512-794-8998
CHÙA QUAN ÂM
8016 Barkley St,
Houston, Texas. 77017
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chơn Ðiền
Phone: 713-643-1832
CHÙA PHÁP LUÂN
13913 S Post Oak Rd,
Houston, Texas. 77045
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Ðẳng
Phone: 713-433-4364
Fax: 713-413-1672
TỪ BI ÐẠO TRÀNG
16827 Mueschke Rd,
Cypress, Texas. 77429
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Ðạo
Phone: 713-373-9683
713-978-2554
CHÙA LINH SƠN
19904 Apple Springs Dr,
Leander, Texas. 78640
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Huệ
Phone: 522-259-2615
PHÚC VIÊN TỰ
14101 Eastex Freeway Service Rd,
Houston, Texas. 77032
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 713-449-1900
CHÙA BỬU MÔN
2701 Procter St,
Port Arthur, Texas. 77640
U.S.A
Trụ Trì: Thích Huyền Việt
Phone: 409-982-9319
Fax: 409-895-3749
CHÙA PHÁP QUANG
1004 Small St,
Grand Prairie, Texas. 75050
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Hiền
Phone: 214-264-1285
CHÙA LIÊN HOA
2014 Rose St,
Irving, Texas. 75061
U.S.A
Trụ Trì: Thích Pháp Nhẫn
Phone: 214-445-1646
TỔ ÐÌNH TỪ ÐÀM
615 Gilbert Rd,
Irving, Texas. 75061
U.S.A
Trụ Trì: Thích Tín Nghĩa
Phone: 214-986-1019
CHÙA BẢO QUANG
14837 Santa Gertrudis St,
San Antonio, Texas. 78217
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 512-650-0292
CHÙA GIÁC HOA
1714 N Mirror St,
Amarillo, Texas. 79107
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 806-381-1733
CHÙA VẠN PHƯỚC
3123 Manchester Rd,
Wichita Falls, Texas. 76305
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 817-761-3697
CHÙA LINH SƠN
4604 Duval St,
Austin, Texas. 78727
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Huệ
Phone: 512-479-8998
CHÙA VIỆT NAM
10002 Synott Rd,
Sugarland, Texas. 77478
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nguyên Hạnh
Phone: 713-575-0910
CHÙA ÐẠI GIÁC
2501 St Emanuel St,
Houston, Texas. 77004
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Hải
Phone: 713-951-0092
CHÙA TỊNH LUẬT
8703 Fairbanks N Houston Rd,
Houston, Texas. 77064
U.S.A
Trụ Trì: Thích Tịnh Trí
Phone: 409-931-5427
Fax: 409-372-5148
CHÙA TỪ BI
7124 Calumet St,
Baton Rouge, Louisiana. 70805
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 504-357-9935
Cell: 504-637-8962
CHÙA TAM BẢO
4040 W Brookstown Dr,
Baton Rouge, Louisiana. 70805
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 504-357-2653
ÐẠO TRÀNG HUỆ MINH
333 Willowrook Dr,
Gretna, Louisiana. 70056
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 504-393-1944
CHÙA LIÊN HOA
1731 Stumpf Blvd,
Gretna, Louisiana. 70056
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nguyên Tâm
Phone: 504-227-0781
TỊNH XÁ NGỌC MINH
18132 Allen Rd,
Long Beach, Mississippi. 39560
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 601-865-0802
Cell: 601-452-7430
CHÙA THIỀN TỊNH
6405 Old Fort Bayou Rd,
Ocean Springs, Mississippi. 39564
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Chơn
Phone: 601-875-8825
CHÙA VẠN ÐỨC
179 Oak St,
Biloxi, Mississippi. 39530
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 601-435-0737
CHÙA PHẬT ÂN
475 Minnesota Ave,
Roseville, Minnesota. 55113
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 612-482-7990
Cell: 612-483-2737
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
11123 Madison St,
Omaha, Nebraska. 68137
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA LINH QUANG
216 W F St,
Lincoln, Nebraska. 68508
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 402-438-4719
CHÙA PHỔ HIỀN
1614 White Ave,
Kansas City, Missouri. 64126
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chơn Tịnh
Phone: 816-241-1092
CHÙA VIÊN MINH
5234 Bulwer Ave,
St. Louis, Missouri. 63147
U.S.A
Trụ Trì: Thích Huệ Tiến
Phone: 314-291-8351
314-421-3450
CHÙA PHƯỚC HẬU
1575 W Oklahoma Ave,
Milwaukee, Wisconsin. 53215
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 414-383-1155
Cell: 414-545-0494
CHÙA QUANG MINH
4429 N Damen Ave,
Chicago, Illinois. 60625
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Hạnh
Phone: 312-275-6859
PHẬT BẢO TỰ
1495 Prospect Ave,
Des Plaines, Illinois. 60018
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 847-827-4599
LINH SƠN TỰ
5545 North Broadway,
Chicago, Illinois. 60640
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Hân
Phone: 312-271-7048
QUAN ÂM TEMPLE
1509 9th St,
Moline, Illinois. 61244
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Trí Quang
Phone: 309-775-0447
CHÙA AN LẠC
5249 E 30th St,
Indianapolis, Indiana. 46218
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 312-545-1234
Cell: 312-253-2961
TU VIỆN VẠN PHẬT ĐẢNH
3600 Mathis Rd SW,
Corydon, Indiana. 47112
U.S.A
Trụ Trì: Thích Hằng Đạt
Phone: 812-738-1104
TU VIỆN QUAN ÂM
3500 S Goodlett St,
Memphis, Tennessee. 38118
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nguyên Tánh
Phone: 901-362-8070
TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC
1368 Jefferson Ave,
Memphis, Tennessee. 38104
U.S.A
Trụ Trì: Thích Quảng Tấn
Phone: 901-725-5864
CHÙA TỊNH TÂM
867 Summerly Dr,
Nashville, Tennessee. 37209
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 615-356-3988
CHÙA PHỔ ĐÀ
3943 Hawkins Mill Rd,
Memphis, Tennessee. 38128
U.S.A
Trụ Trì: Thích Hồng Minh
Phone: 901-266-0935
CHÙA PHÁP BẢO
9909 Dutchtown Rd,
Knoxville, Tennessee. 37923
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA LINH SƠN
2424 Rogue River Rd NE,
Belmont, Michigan. 49306
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Thể
Phone: 616-363-3038
CHÙA LINH SƠN
35275 Utica Rd,
Fraser, Michigan. 48026
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Liên
Phone: 313-792-6888
CHÙA VIÊN QUANG
25305 Franklin Blvd,
Cleveland, Ohio. 44102
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 216-251-6426
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG OHIO
8841 Mintum Ct,
Powell, Ohio. 43065
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 514-889-1863
LINH SƠN TEMPLE
1601 Flat Rock Ct,
Worthington, Ohio. 43085
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 614-764-4625
CHÙA PHÁP HOA
202 Cherry St,
Columbia, Pennsylvania. 17512
U.S.A
Trụ Trì: Thích Tâm Thọ
Phone: 717-684-4301
CHÙA GIÁC LÂM
131 Nyack Ave,
Lans Downe, Pennsylvania. 19050
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 610-626-4899
Cell: 215-659-4249
TỊNH THẤT LINH QUANG
821 Ridge Rd,
TelFord, Pennsylvania. 18969
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Hiếu Ðức
Phone: 215-234-0930
CHÙA BỒ ÐỀ
1114 S 13th St,
Philasdelphia, Pennsylvania. 19147
U.S.A
Trụ Trì: Thích Ðồng Chơn
Phone: 215-389-7390
CHÙA QUAN ÂM
1239 Ridge Ave,
Philadelphia, Pennsylvania. 19123
U.S.A
Trụ Trì: Thích Truyền Như
Phone: 215-765-8715
CHÙA PHỔ MINH
3811 Mussett Rd,
Fort Smith, Arkansas. 72904
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Ngộ
Phone: 501-783-8143
CHÙA TỪ ÂN
4600 S 6th St,
Louisville, Kentucky. 40214
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 502-375-3249
CHÙA QUANG MINH
1168 Benteen Ave SE,
Atlanta, Georgia. 30312
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 404-624-9782
TU VIỆN KIM CANG
4771 Browns Mill Rd,
Atlanta, Georgia. 30038
U.S.A
Trụ Trì: Thích Hạnh Ðạt
Phone: 770-322-0712
CHÙA MINH ÐẠO
4180 Arc Way,
Norcross, Georgia. 30093
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Huệ
Phone: 770-279-9156
PHÁP VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
5607 Town N Country Blvd,
Tampa, Florida. 33615
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Nhiên
Phone: 813-885-9385
CHÙA LONG VÂN
6021 Cornelia Ave,
Orlando, Florida. 32807
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 407-273-4429
CHÙA HẢI ÐỨC
2101 Pickettville Rd,
Jacksonville, Florida. 32236
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 904-781-4183
CHÙA PHẬT PHÁP
1770 62nd Ave N,
St Petersburg, Florida. 33702
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Tịnh
Phone: 727-520-9209
CHÙA PHƯỚC HUỆ
2600 SW 64th Ave,
Miami, Florida. 33155
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 305-662-8052
CHÙA TAM BẢO
4766 Rock Springs Rd,
Apopka, Florida. 32712
U.S.A
Trụ Trì: Thích Viên Hạnh
Phone: 407-886-7092
CHÙA DIỆU ÐẾ
9602 Nims Ln,
Pensacola, Florida. 32534
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 904-476-8580
Cell: 904-994-7647
CHÙA LIÊN HOA
6505 Lake Dr,
Charlotte, North Carolina. 28215
U.S.A
Trụ Trì: Thích Chân Hỷ
Phone: 704-537-1126
CHÙA VẠN HẠNH
4229 Forestville Rd,
Raleigh, North Carolina. 27616
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thiện Tâm
Phone: 919-266-4230
CHÙA QUAN ÂM
16 St Pauls Ave,
Jersey City, New Jersey. 07306
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Thanh
Phone: 201-798-9309
TỰ VIỆN LINH SƠN
8 Church St,
Stanhope, New Jersey. 07874
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Ðạt
Phone: 201-347-2482
Cell: 201-347-7240
PHẬT BẢO TỰ
4701 Backlick Rd,
Annandale, Virginia. 22002
U.S.A
Trụ Trì: Thích Minh Tuyên
Phone: 703-522-1251
TRUNG TÂM VẠN HẠNH
7605 Bull Run Dr,
Centraville, Virginia. 22020
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Tuệ
Phone: 703-968-8460
CHÙA HOA NGHIÊM
9105 Backlick Rd,
Fort Belvoir, Virginia. 22060
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 703-781-4306
CHÙA VẠN PHƯỚC
6054 Leesburg Pike,
Falls Church, Virginia. 22041
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thiện Hương
Phone: 703-671-8684
CHÙA KỲ VIÊN
1400 Madison St NW,
Washington, Maryland. 20011
U.S.A
Trụ Trì: Thích Kim Triệu
Phone: 202-882-6054
CHÙA GIÁC HOÀNG
5401 16th St NW,
Washington, Maryland. 20011
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thanh Ðạm
Phone: 202-829-2423
CHÙA PHẬT GIÁO
81 Marion St,
East Boston, Massachusetts. 02128
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Ðức
Phone: 617-244-6091
Cell: 617-965-1011
CHÙA LINH SƠN
16 Ruthven Ave,
Worcester, Massachusetts. 01606
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 508-853-8120
CHÙA LÂM TỲ NI
79 Margin St,
Lawrence, Massachusetts. 01841
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 508-975-3874
CHÙA PHỔ HIỀN
99 Dewey St,
Worcester, Massachusetts. 01610
U.S.A
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tâm
Phone: 508-755-7817
CHÙA LỤC HÒA
7 Greenwood Park,
Dorchester, Massachusetts. 02122
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 617-436-6084
Fax: 617-436-7580
TỰ VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
191 E Frederick St,
Binghamton, New York. 13904
U.S.A
Trụ Trì: Thích Giác Nhiên
Phone: 607-723-6861
Cell: 617-625-3255
TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
812 Wolf St,
Syracuse, New York. 13208
U.S.A
Trụ Trì: Thích Bửu Minh
Phone: 315-476-9541
PHẬT GIÁO CHIÊU KIÊN
2011 Clinton Ave,
Bronx, New York. 10457
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thiện Chi
Phone: ?
CHÙA VẠN HẠNH
158 Genesee St,
Rochester, New York. 14611
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 716-235-4927
Cell: 315-471-5289
CHÙA THANH TỊNH
105 Lowden Point Rd,
Rochester, New York. 14612
U.S.A
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 585-225-3060
TU VIỆN CHƠN KHÔNG
1105 Hind Luka Dr,
Honolulu, Hawaii. 96821
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thông Hải
Phone: 808-373-4608
CHÙA LINH SƠN
98-847 Lliee St,
Aiea, Hawaii. 96701
U.S.A
Trụ Trì: Thích Trí Hải
Phone: 808-488-3425
Fax: 808-488-3425
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
106 Kalemi St,
Kahului Maui, Hawaii. 96732
U.S.A
Trụ Trì: Thích Thông Hải
Phone: 808-877-2652


Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát, ra khỏi vô minh phiền não.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ