CHÙA VIỆT NAM

Bi Ai Lớn Nhất Của Đời Người Là Ghen Tị

PHI CHÂU - AFRICA

ASSOCIATION BOUDDHIQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/o Ðặng Hiếu
17 Rue Gambetta
1ere Vallée du Tir
Noumea, AFRICA

HỘI PHẬT GIÁO
08 BP 1302 Abidan,
Cote d'Ivoire, AfriqueLà Phật tử quyết học hạnh xả của Phật, không theo sự cố chấp phàm phu.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ