LỊCH VẠN NIÊN

Tội Lỗi Lớn Nhất Của Đời Người Là Lừa Người Dối MìnhTÌM SINH THỨ MẤY TRONG TUẦN
   

CHUYỂN ĐỔI ÂM DƯƠNG LỊCH
Dương Lịch: Ngày Tháng Năm

     Âm Lịch: Ngày Tháng Năm


NGÀY VÍA CHƯ PHẬT CHƯ BỒ TÁT
(Âm Lịch)

CÁCH THỨC ĂN CHAY
Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật như thịt, cá, tôm, cua (con và trứng) cùng các ngũ vị tân như hành, hẹ, tỏi, nén, và kiệu.

Nhị Trai: Ăn 2 ngày vào mùng 1 và 15

Tứ Trai: Ăn 4 ngày vào mùng 1, 14, 15 và 30

Lục Trai: Ăn 6 ngày vào mùng 1, 8, 14, 15, 23 và 30

Thập Trai: Ăn 10 ngày vào mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30

Nhứt Ngoạt Trai: Ăn chay trọn tháng Giêng

Tam Ngoạt Trai: Ăn chay 3 tháng vào tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười

Tứ Ngoạt Trai: Ăn chay 4 tháng vào tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười

Đã phát tâm ăn chay, còn niệm Phật trì chú tụng kinh, tham thiền nhập định thì công đức phước báo vô lượng. Sau khi mạng chung sẽ được nhẹ nhàng siêu thoát.
Mùng 01 - Tết Nguyên Đán, Vía Phật Di Lặc

Mùng 06 - Vía Nhiên Đăng Cổ Phật

Ngày 15 - Rằm Thượng Nguơn Thiên Quan

Ngày 21 - Vía Phổ Hiền Bồ Tát


Mùng 01 - Tổ Sư Minh Đăng Quang Viên Tịch

Mùng 08 - Thích Ca Xuất Gia

Ngày 15 - Thích Ca Nhập Niết Bàn

Ngày 19 - Vía Phổ Hiền Bồ Tát


Mùng 01 - Tổ Sư Minh Đăng Quang Khai Đạo

Mùng 10 - Giổ Tổ Hùng Vương

Ngày 16 - Vía Chuẩn Đề


Mùng 04 - Vía Văn Thù Bồ Tát

Ngày 15 - Vía Phật Đản Sanh

Ngày 23 - Vía Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày 28 - Vía Phật Dược Sư


Ngày 23 - Vía Quan Thánh Đế Quân


Ngày 13 - Vía Đại Thế Chí Bồ Tát


Ngày 13 - Vía Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngày 15 - Lễ Vu Lan, Rằm Trung Nguơn

Ngày 30 - Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát


Ngày 15 - Rằm Tết Trung Thu


Ngày 19 - Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Ngày 26 - Tổ Sư Minh Đăng Quang Đản Sanh

Ngày 30 - Vía Dược Sư Lưu Ly Quang


Mùng 06 - Vía Tổ Sư Đạt Ma

Ngày 15 - Rằm Hạ Nguơn


Mùng 01 - Kỷ Niệm Tổ Huệ Quang Viên Tịch

Ngày 17 - Vía Đức Phật A Di Đà


Mùng 06 - Vía Nhiên Đăng Cổ Phật

Mùng 08 - Thích Ca Thành Đạo

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Kinh cho người bệnh Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Trị đau dạ dày tá tràng Y Học Đông Tây
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách


Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ