14 ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT THÍCH CA

Sai lầm Lớn Nhất Của Đời Người Là Đánh Mất Mình

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã.

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ.

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
 ۞ Các bài khác ۞
܀ Lễ an vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Trị đau lưng Y Học Đông Tây
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Trăng sáng đầy cõi tâm Thơ Thiền
܀ Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Tích Phật Và Bồ Tát


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ