KINH NHẬT TỤNG CỦA CƯ SĨ

An Ủi Lớn Nhất Của Đời Người Là Bố Thí
HỆ PHÁI NAM TÔNG - THERAVĀDA

I - Lễ Bái Tam Bảo

II - Luật Cư Sĩ Tóm Tắc

III - Cầu An Và Cầu Siêu

IV - Girimanada Sutta(Kinh Gi-ri-ma-nan-đa)

V - Karanĩya Mettà Suttam - TỪ BI KINH

VI - Nghi Thức Và Lễ Giáo Của Phật Tử Tại GiaLỜI TỰA

Thời gian gần đây, số kinh sách không đủ đáp ứng nhu cầu của Phật tử, nhất là giới Phật tử tại gia cần có một quyển kinh đọc tụng hằng ngày.

Nhận thấy quyển "Nhựt Hành của người tại gia tu Phật" do Ngài Hòa Thượng HỘ TÔNG, soạn và quyển "Nhật Hành của cư sĩ" do Hòa Thượng PHÁP TRI tái bản tương đối đầy đủ để Phật tử tham gia trong các khóa lễ tụng đọc và thực hành hằng ngày.

Ðáp lại lòng mong mỏi của chư Phật tử, chúng tôi mạn phép đúc kết lại thành một quyển "Kinh Nhật Tụng của cư sĩ".

Kính dâng phần phước pháp thí đến Hòa Thượng Hộ Tông và các vị cao Tăng đã dầy công soạn dịch quyển kinh này.

Ước mong Phật pháp được trường tồn, hưng thạnh đến năm ngàn năm.

Ðại đức TĂNG ÐỊNH
Ủy viên Ban Nghi Lễ Trung ương, GHPGVN
Trụ trì KỲ VIÊN TỰ

TỲ KHEO TĂNG-ÐỊNH HỢP SOẠN

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ban trai soạn Phật Đản 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ vía đức Quán Thế Âm 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện


Người tu mà biết bớt đi chút tham là đang rút ngắn con đường giải thoát.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ