KINH TĂNG CHI BỘ - ANGUTTARA NIKAYA

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chính Mình
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Lời Giới Thiệu:

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

 1. Chương Một Pháp
 2. Chương Hai Pháp
 3. Chương Ba Pháp
 4. Chương Bốn Pháp
 5. Chương Năm Pháp
 6. Chương Sáu Pháp
 7. Chương Bảy Pháp
 8. Chương Tám Pháp
 9. Chương Chín Pháp
 10. Chương Mười Pháp
 11. Chương Mười Một Pháp
(Bình Anson, tháng 09-2000)

Các bài trích giảng

+ Giới thiệu Chương Bốn Pháp. - HT Thích Minh Châu.

+ Giới thiệu Chương Năm Pháp và Sáu Pháp. - HT Thích Minh Châu.

+ Bốn pháp đưa đến hạnh phúc. - HT Thích Minh Châu.

+ Đạo lý. - HT Thích Thiện Châu.

+ Các vị Đại đệ tử của Đức Phật. - Bình Anson.

Chân thành cám ơn Ðại đức Thích Giác Ðồng, anh Hứa Dân Cường, và nhóm Phật tử Vạn Hạnh đã có thiện tâm giúp tổ chức đánh máy vi tính.

Tk Hộ Giới, Bình Anson, Trương Đình Hiếu, và Tâm Bửu dò soát và hiệu đính.


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Xa Nặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Thập đại đệ tử của Phật Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ