KINH SÁCH

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ chiên sốt cà Ẩm Thực Chay
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ