KINH SÁCH

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Tàu hủ chiên sốt cà Ẩm Thực Chay


Là Phật tử thì nên ít nói chuyện quấy của người.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ