KINH SÁCH

Thất Bại Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Đại
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Mì Quảng Ẩm Thực Chay


Phật tử chân chính là những người luôn biết lỗi mình, biết nhận sai và biết sửa lỗi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ