KINH SÁCH

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti
←PREV   1 2   NEXT

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Đạo đức Thơ Thiền


Ta như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời của thiện tri thức như thuốc hay.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ