KINH SÁCH

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ