KINH SÁCH

Lễ Vật Lớn Nhất Của Đời Người Là Khoan Dung
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Đại lễ Phật Đản PL 2558 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát
܀ A La Hán ăn mày Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Mì Quảng Ẩm Thực Chay
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Tích Phật Và Bồ Tát


Là Phật tử thì phải luôn nuôi dưỡng tình thương.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ