KINH SÁCH

An Ủi Lớn Nhất Của Đời Người Là Bố Thí
PREV   1 2   NEXT→

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Trị đau dạ dày tá tràng Y Học Đông Tây
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Trị ho cho trẻ em hiệu quả Y Học Đông Tây
܀ Đại lễ vía đức Quán Thế Âm 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay


Khi nào sự sân hận phát sanh thì con người trở thành mù tối.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ