(Tỉnh Quãng Bình)
SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

 
Thích Đạo Hạnh

Nguyễn thị Hoa

Phan Nhật Trình

Phạm Thị Hải

Trương Thị Lài

Vũ Văn Dũng

Đào Văn Anh

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Nhung

Nguyễn Thị Kim Liên

Phan Thị Nhung

Phật Tử ẩn danh

Phật tử Trang

Nguyễn Ty

GĐ Trâm Dũng

Lê Thị Gin

GĐ Thân Trọng Thầm

Phật Tử Minh

Tiêu Phần

Phan Thị Thu

Nguyễn Thị Bạch

Phan Thị Xuyến

Hạnh Như

Vũ Thị Bạch Cúc

Trần Kim Hoàng

Võ Thị Khế

Hoàng Thị Đào

Ngô Thị Mai

Lý Hoa

PT Dương

Đỗ Thượng Chiêu

GĐ Mai Dũng

Bùi Thị Thanh

Dương Hùng

Vũ Thị Hoàng Anh

Vong Mui

Đặng Thị Hạnh

Trần Thị Cẩm Huệ

Phan Kim Nga

Lưu Kim Ngân

Nguyễn Thị Vĩnh

Võ Thị Thảo

Phan Mỹ Dung

GĐ Thọ & Hậu

Huỳnh Dề

Phật tử ẩn danh

Lê Thị Xuân Hoa

Nhóm Bạn của PT Chi

Nguyễn Thị Thu

GĐ Phong & Yến

Từ Oanh & bạn

Nguyễn Thị Đào

Hồ Thị Lang

Trần Kim Nga

Phan Thị Nhung

Lưu Thị Hợi

Nguyễn Thị Tài

Nguyễn Tùng Linh

Ngô Thị Tuyết Mai

Thân Trọng Thầm

Nguyên Hạnh

Chí Lấm

Dương Cúc

Châu Thị Vương

Vũ Thị Chinh

Đức Anh

PT Trang

Phan Mỹ Dung

Nguyễn Văn Dành

Nguyễn Tuấn

Lại Thị Mỹ

PT Sâm

PT Quảng Niệm

PT Mai

Đỗ Bích

Đỗ Tina

Đỗ Tuấn

Nguyễn Văn Minh

Lý Huê

Lê Hiếu

Nguyễn Khanh

Ông Bích Phụng

Huỳnh Hậu

Nguyễn Thùy Trang

Nguyễn Thị Ni

Vi Phương

Seolen Ping

PT Thảo

Quách Kim Tháp

PT Bích

Nguyễn Thị Ngò

PT Lài và Hải

Trương Ngự Kiều

Đạm Tuyết

Nguyễn Thi Hà

Đông Dũng

Saigontek

Phở Rùa Vàng

GĐ Nam

PT Ẩn Danh

Lưu Thành

Trần Quang

Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Phấn

Đoàn Văn Rô

Tô Thị Hạnh

Trần Tuyết Hường

Lâm Nguyên

Võ Thị Kim Mai

PT Bích

PT Nhàn

PT Hường

Andy Nguyễn

GĐ Hiếu Thùy

PT Linh

Phan Mạnh

 
 

Nguyên Phương

Diệu Âm Đức Thọ

Đồng Chung

 

 

 

 

 

Diệu Hoa

Chơn Tánh

 

 

Quảng Từ

 

 

 

Nguyên Tịnh

Quảng Đạo

Nguyên Thủy

Quảng Tịnh

 

 

Đức Huỳnh

 

Nguyên Chơn

Nguyên Tú

Nguyên

Nguyên Phước

 

Như Minh

 

Chơn Minh Tú

Thiện Đắc

 

Diệu Phương

 

 

Nguyên Ngọc

 

 

 

 

 

Quảng Hướng

 

 

 

Quảng Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng
$100

$50

$30

$10

$20

$50

$45

$20

$10

$20

$20

$40

$20

$20

$20

$20

$50

$20

$70

$20

$20

$20

$20

$40

$50

$50

$10

$10

$20

$10

$20

$20

$20

$100

$50

$50

$130

$20

$100

$50

$20

$20

$20

$50

$40

$100

$20

$160

$30

$100

$80

$20

$100

$100

$70

$20

$20

$50

$20

$50

$20

$20

$20

$20

$40

$30

$20

$20

$50

$10

$5

$20

$20

$20

$10

$10

$10

$50

$20

$20

$20

$100

$10

$100

$100

$50

$10

$20

$20

$20

$20

$20

$40

$50

$50

$20

$20

$100

$100

$30

$20

$60

$50

$50

$40

$20

$40

$20

$20

$20

$20

$100

$20

$20

$100

$50

$4,560

Phương Danh quý Phật tử ủng hộ thêm

117

118

119

120

121

122

123

 
Lâm Xuân Thanh

Hàn Thế Sơn

Nguyễn Tuấn

PT Diệu Nghiêm

PT Thiện Huệ

Thân Trọng Dã Thùy

PT Lai Hương

 
 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng
$40

$20

$20

$300

$50

$100

$20

$550

Ngoài ra, số tiền hội chay gây quỹ được tổ chức vào Rằm Hạ Nguyên: $3,200.

Tổng số tiền Gây quỹ cứu trợ Bão lụt Miền Trung:
Phật tử ủng hộ: $4,560
PT ủng hộ thêm: $550
Hội chay gây quỹ: $3,200
Tổng Cộng: $8,310 CAD.

Số tiền này, Chùa Viên Quang đã gởi về Hòa Thượng Giám tự (Thích Thanh Đàm) và Quý Thầy ở Tổ Đình Thuyền Tôn, Phường An Tây, TP Huế. Sẽ trực tiếp đến nơi bị nạn để thực hiện công tác cứu trợ.

Thay mặt hội đồng chư Tăng Chùa Viên Quang, chúng tôi chân thành tri ân và hồi hướng công đức lên Tam Bảo chứng minh, nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc, vô lượng cát tường như ý.

TM HĐCT Chùa Viên Quang
Thích Đạo Hạnh          
Lưu ý: Quý vị nào đã đóng góp tiền cứu trợ nhưng chưa có tên trong danh sách, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạo Hạnh để bổ sung.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Lẩu thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây


Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ