SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 
Vương Chính & Phạm Cúc

Vương Hui & Lâm Luối

Trần Văn Đạt & Vương Kiều

Trần Đại Thơ

Trần Cao Thọ

Hoàng Thị Đào

Nguyễn Thị Hợi

Miêu Nguyệt Mai

Bùi Thị Chinh

Nguyên Hoàng & Nguyên Lưu

Vũ Văn Tú & Ly

Phan Thị Nhung

Lê Thị Kim Lan

GĐ Châu Thành Vĩnh

Nguyễn Thái Tùng

Đổng Văn Thăng

Nguyên Bảo & Tâm Hòa

Quảng Thịnh & Nguyên Thiện

Lâm Mỹ Châu

Nguyễn Xuân Hoàng

Phan Hoa

Bùi Thị Thanh

Bùi Thị Bích Diệp

Lý Thị Kiều

Nguyễn Thị Mành

Wark Walesa & Gấm Phan

Hồ Thị Lang

Trần Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Lan

Châu Thị Vương

Lưu Kim Nga

Lưu Kim Yến

Lưu Kim Ngân

Dũng - Phượng

Lê Sinh & Tuyết

Nguyễn Thị Nam

Vũ Hoàng Anh

Nuôi heo đất chuyển qua

 
 

 

 

 

 

 

Mỹ Ngọc

 

Diệu Hương

 

 

Chơn Tánh

Đức Anh

Quảng Cửu

 

 

 

 

 

 

Nguyên Liên

Minh Tú

 

 

Nhuận Giác

 

Nguyên Thiện

Chơn Hương

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên Hồng

 

 

Tổng cộng số tiền
60

50

50

20

20

20

40

20

20

80

10

20

20

40

50

20

40

40

30

20

40

20

10

20

40

54

100

20

20

20

100

100

50

100

50

50

45

500

$2,009

Tất cả số tiền nhận được từ Quý Phật tử hảo tâm, chúng tôi đã chuyển đến Hội Hồng Thập Tự Canada (Canadian Red Cross). Thay Mặt nạn nhân bị thiên tai trận động đất ở Haiti thành tâm cám ơn lòng hảo tâm của Quý liệt vị. Kính chúc quý Phật tử Vạn Sự Cát Tường Như Ý.

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn
Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lưu ý: Quý vị nào đã đóng góp tiền cứu trợ nhưng chưa có tên trong danh sách, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạo Quang để bổ sung.

Xem ĐỘNG ĐẤT Ở HAITI


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Ban trai soạn Phật Đản 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Chư Tăng và Phật tử đại diện CVQ cứu trợ lũ lụt 2013 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ