(Tỉnh Quảng Bình)
SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 
Nguyễn Hợi

Nguyễn Thị Nam

Lê Minh Dũng

Nguyễn Văn Dành & Khế

Gđ Nguyên Lưu

Nguyễn Văn Sang

Phan Nghĩa

Võ Trân

Thu & Hải

Nguyễn Thị Ngành

Phan Thị Thu

Lâm Sáu

Đỗ Thượng Chiêu

 

Huỳnh Công Hữu

Trí Viễn & Tịnh Nghĩa

Lâm Văn Thoại

Dương Hùng

Bác Diệu Lộc

Chị Cúc

Trần Đạt

Ping Seo Len

Nguyễn Thị Phụng

Tô Hồng Xuân

HL: Phan Thị Dương

Thân Trọng Thầm

Bùi Thị Thanh

Lại Thị Giang

Lưu Kim Nga

Lưu Kim Yến

Đổng Văn Thăng

Vân Anh

Tuấn Anh

Mai Anh

PT Vô Danh

Lưu Khánh Dũng

Lưu Kim Ngân

Tịnh Hòa

Con Của Nguyên Long

Nguyên Hòa & Nguyên Liên

Cao Thị Lan Phương

Phan Kim Phụng

Naly's Family

Phạm Thị Hồng Loan

Phạm Trinh

Bùi Yến

Lại Vân

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Châu Thị Vương

Huỳnh Ngọc Phượng

Nguyễn Thị Việt

Trần Thị Xuân

Trần Thị Ngân

Mc Nekeo Kate

Phan Thị Phấn

Lý Thị Kiều

Lý A Ửng

Trần Bá Bình

Nguyễn Xuân Long

Hoàng Thị Quế

Tài & Hồng

GĐ Thủy Nguyễn

Bạn Của Thủy Nguyễn

Quảng Châu

 

 
Mỹ Ngọc

Nguyên Hồng

Nguyên Hiền

Nguyên Chơn

Nguyên Hoàng

Nguyên Phú

Minh Lễ

 

Nguyên Đức

Nguyên Hạnh

Nguyên Thủy

Nguyên Hùng

Như Minh

Quảng Niệm

 

 

Thiên Huệ

Thiện Đắc

 

Nguyên Thu

 

 

Nguyên Thiện

Ngọc Nhiên

 

Nguyên Nhơn

Minh Tú

 

Nguyên Ngọc

 

Thanh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huệ Nhẫn

Nguyên Hành

 

 

Viên Hạnh

Tâm Hòa

Nguyên Thủ

 

Quảng Hiền

Nguyên Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị Trang

Huệ Tâm

Tổng cộng
$50

$20

$40

$50

$160

$10

$10

$10

$40

$50

$20

$20

$10

$100

$50

$50

$20

$40

$10

$20

$20

$20

$50

$40

$100

$50

$20

$50

$90

$90

$20

$20

$20

$20

$240

$50

$50

$50

$50

$50

$100

$40

$100

$100

$40

$10

$20

$40

$20

$20

$100

$20

$30

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$50

$100

$200

$150

$200

$100

$3,460

Xem CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2010

Lưu ý: Quý vị nào đã đóng góp tiền cứu trợ nhưng chưa có tên trong danh sách, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạo Quang để bổ sung.

Chân thành tri ân Quý liệt vị.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách
܀ Lẩu thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Về thôi Thơ Thiền
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách


Người con Phật quyết không làm khổ một ai.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ