ĐỢT 1
SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 
GĐ Phan Thái

Châu Thanh Vĩnh

Trần Thị Cẩm Huệ

Võ Thị Khế

Nguyễn Thái Tùng

GĐ Lâm Sáu

Hồ Lai

Nguyễn Văn Sang

Huỳnh Văn Phụng

Phan Thị Hết

Huỳnh Hoàng Vũ

Huỳnh Thị Diệu Thu

Võ Thọ

Hồ Thị Lang

Minh Nguyễn

Thủy Nguyễn

Lê Thị Kim Lan

Phan Thị Nhung

Châu Vy My

Vô Danh

GĐ Trần Đạt

GĐ Phụng Cường

GĐ Hậu & Thọ

Lê Thị Ngon

Ngô Thị Mai

Đỗ Thị Thỏa

Hoàng Thế Sơn

Cao Thị Mẫn

Nguyễn Thị Hợi

Nguyễn Văn Cường

Lưu Khanh Dũng

Lưu Kim Nga

Lưu Kim Ngân

Lưu Kim Yến

Bùi Thị Thanh

Chị Lan

Chị Ngọc

Chị Trinh

Chị Bạch

Chị Tuyết

Chị Tín

Chị phước

Chị Xanh

Chị Thu

Ngà Lê

Nancy Trương

Linh - Tiệm Nails

Dũng Dương

Dũng Mai

Như Minh

Vương Hui

Nguyễn Thị Mành

Lý Thị Kiều

GĐ Xuân Hoàng

HL Cao Thị Thâu

HL Nguyễn Thị Sen

Huỳnh Hoàng Yến

Huỳnh Hoàng Yến Nhi

Huỳnh Hoàng Trân

GĐ Quang Tùng

HL Hồ Thị Nhất

Trần Thu Mỹ

Phạm Chính

Đinh Thị Đông

Vũ Thị Dần

Ping Seo Len

Trần An Khang

Hồ Yến Qui

Nguyễn Thị Lan

Lâm Văn Thoại

Anh Dân Mai

Cô Đức

Chị Hạnh

Nguyễn Thị Ngành

Trần Thị Lệ Thu

Chị Bạn Lệ Thu

Thái Ngọc Lợi

Nguyễn Thị Cúc

GĐ Dũng Anh

Lai Hương

Hồ Bạch Vân

Hoàng Thị Đào

Sang Huỳnh

Lê Uyên

Chị Nguyệt

Vikit Tour

 
Nguyên Hòa & Nguyên Liên

Quãng Cữu

Tịnh Hương

Nguyên Chơn

 

Nguyên Oanh

 

Nguyên Phú

Nguyên Hoàng

Nguyên Lưu

Nguyên Long

Tịnh Từ

 

Nguyên Thiện

Diệu Nhàn

Diệu Định

Đức Anh

Chơn Tánh

 

 

 

Nguyên Thiện - Quảng Thịnh

 

Diệu Lộc

Thiện Ngọc

Diệu An

 

 

Mỹ Ngọc

 

 

Nguyên Ngọc

 

 

Minh Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhuận Giác

 

 

Diệu Đạo

Tịnh Tâm

Nguyên Thảo

Tịnh Hòa

Nguyên Hoa

 

Nguyên Tâm

Quãng Diễm

 

Tâm Nguyện

 

 

 

 

 

Thiện Hụê

 

 

 

Nugyên Hạnh

Nguyên Hoa

 

 

 

 

 

Nguyên Tú

Nguyên Tú

 

 

 

 

Tổng cộng đợt 1
50

20

50

20

100

50

10

20

50

50

20

20

20

100

100

100

50

30

20

10

20

50

50

20

20

100

10

20

20

20

100

100

100

100

50

20

20

50

10

50

20

20

5

20

20

5

50

50

60

20

30

100

50

50

100

100

50

50

100

20

100

60

20

20

20

20

20

20

50

50

10

20

5

50

50

50

50

50

100

10

40

20

50

20

5

100

$3,750

Xem CỨU TRỢ ĐỢT 1

Lưu ý: Quý vị nào đã đóng góp tiền cứu trợ nhưng chưa có tên trong danh sách, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạo Quang để bổ sung.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Tần Bà Sa La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Cho bỏ lúc trăm năm Thơ Thiền
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự


Chiến thắng được chính mình là một chiến công oanh liệt.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ