۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Trăng sáng đầy cõi tâm Thơ Thiền
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây


Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ