۞ Các bài khác ۞
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Sống Thiền hành Thơ Thiền
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Lẩu thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay


Tu là biết mình sai mỗi khi khởi tâm động niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ