۞ Các bài khác ۞
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền


Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ