۞ Các bài khác ۞
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Kinh cho người bệnh Kinh Sách
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách


Hay nói xấu kẻ khác, hay nói người khác sai là vì ta chưa biết tu.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ