۞ Các bài khác ۞
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nét Cọ Cuộc Đời Thơ Thiền
܀ Tần Bà Sa La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay


Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ