۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Còn Đâu Thơ Thiền
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ